top of page

Marketing team leader pre Trenčín 2026 

Máme krásny projekt, ale aby o ňom vedeli všetci, musíme toho ešte veľa spraviť. 

  

V marketingovom tíme sme aktuálne piati s rôznymi úväzkami a lokáciami. Proste total hybrid. Social, dizajn, stratégia, PR, performance ale spôsobov propagácie je veľa, niektorým treba povedať nie a niektorým dať hýčkanie a opateru. 

  

Na začiatku sme otvorení viacerým formám spolupráce, remote/on-site, TPP/skrátený. Pravdou však je, že tá rola je už v strednodobom horizonte na plný úväzok a v Trenčíne.  

   

Čo ťa u nás čaká:  

  

 • Manažment tímu - základné procesy sú zavedené, ľudia sú šikovní a zabehnutí, treba im dať podporu a len im odstraňovať prekážky z cesty 

 • Plánovanie a koordinovanie aktivít - budeš súčasťou manažment tímu, podielať sa na celoročnom a kvartálnom plánovaní aj na smerovaní organizácie 

 • Rozvoj stratégie - základná marketingová stratégia je spísaná, ale nie vytesaná do kameňa, treba s ňou pracovať. Rovnako sú na stole veľké veci ako vizuálna identita alebo kreatívny koncept, ktoré chceme robiť s tými najlepšími agentúrami zo Slovenska. 

 • Identifikovanie nových možností na propagáciu projektu: kampaň so slovakia.travel? hlásenie vo vlakoch? Obecné rozhlasy? 

 • Vymyslieť nestačí, treba nájsť ako to rozbehnúť, udržať v chode a aj dokončiť 

 • Vzťahy s kultúrnými referentami miest TN kraja, newsletter, EHMK noviny, to už máme na stole z bidbooku, treba to uchopiť 

 • Potrebujeme riešenia a systémy, ktoré nám umožnia škálovanie bez úmerne narastajúcej práce 

 • Cieľom je osloviť čo najviac ľudí z našich cieľoviek: obyvatelia TN+okolie, turisti zo Slovenska, ľudia z kreatívneho priemyslu v EÚ 

  

Čo čakáme my od teba:  
   

 • Si marketingový univerzál: napíšeš, vymyslíš, zadelíš, dotiahneš.  

 • Máš skúsenosť s riadením malého tímu a nemalého rozpočtu 

 • Už si mal na starosti kampaň od briefu až po vyhodnotenie 

 • Vieš si organizovať prácu ale aj iným, ak má všetko zrazu rovnakú prioritu. 

 • Keď už niečo robíš, robíš to poriadne.  

 • Radšej hľadáš, ako sa veci dajú, než nedajú.  

 • Angličtina nebude tvoj pracovný jazyk, ale konzultáciu s inými EHMK mestami v angličtine neodmietneš 

 • Tvoje maily sú bez gramatických chýb. Žiaden Andrej Danko, prosím 

  

Čo môžeš čakať od nás?  

  

 • Oporu skúseného tímu: kolegov, ktorí ťa rýchlo uvedú do chodu projektu ale aj externých konzultantov, ktorí dodajú chýbajúce skúsenosti s veľkými kampaňami. 

 • Dôveru v tvoje schopnosti: priestor pre tvoj názor a sebarealizáciu, dôveru a jasnú zodpovednosť.  

 • Príležitosť rásť: v nasledujúce roky sa budeme veľa vzdelávať, cestovať a spoznávať aj iné Európske hlavné mestá kultúry. 

 • Projekt tvojej kariéry: v neziskovom sektore, toto bude zrejme kampaň roka.   

 • Priestor pre seba: samozrejmosťou je flexibilný pracovný čas a možnosť mať home/remote office.   

 • Šanca prispieť: spolupodieľať sa na Európskom hlavnom meste kultúry, nie je zaujímavé len profesne, je to aj príležitosť spraviť niečo dobré a pekné pre nás všetkých, ktorí tu žijeme.  

 • Plat od 2000€ brutto mesačne pri plnom úväzku  

 • Čiastočný/plný úväzok 

 • 5 sick days ročne  
     

Nástup  
 

 • Nástup čím skôr, ale na dobré si radi počkáme.   

  

Na lubos.lahky@trencin2026.eu  pošli do 15. 1. 2023: 

 • Sprievodný text obsahujúci základné údaje o tebe, o motivácii sa pridať, predstavu o rozsahu a podmienkach spolupráce a obľúbený vtip.    

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov, ak si želáš byť zaradený do databázy pre účely potenciálneho neskoršieho oslovenia​.  
     

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania. Výberové konanie sa uskutoční formou online pohovorov v slovenskom jazyku. O presnom čase pohovoru budú uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky, upovedomení pozvánkou.  Budeme kontaktovať len uchádzačov, ktorí spĺňajú naše požiadavky. 

​  

Ochrana osobných údajov: Informačná povinnosť podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je zverejnená tu https://www.trencin2026.sk/gdpr .  

bottom of page