Marketingový

manažér

Pomôž nám komunikovať naše sny ďalej do Európy! Tím Trenčín 2026 Kandidát na Európske hlavné mesto kultúry hľadá marketingového manažéra, ktorý vie zaujať a vie, čo je potrebné na prilákanie rôznych druhov publika (a najlepšie čo najdostupnejším spôsobom). Vďaka tvojej práci bude každý vedieť o kandidatúre mesta Trenčín na EHMK a o #trencin2026.

 

Pomôž nám vymýšľať nové veci, nájsť a pracovať s novými partnermi, vytvárať šialené marketingové a promo kampane nielen v meste Trenčín, ale v celej Európe.

Pozícia zahŕňa:

 • Pripravovať a implementovať marketingovú a PR stratégiu a komunikačné ciele pre Trenčín 2026 spolu s programovým manažérom, projektovým manažérom, outreach manažérom, manažérom medzinárodných vzťahov a ostatnými členmi tímu

 • Zostavenie a vedenie komunikačného tímu Trenčín 2026

 • Pripravovať a monitorovať marketingový rozpočet pre marketingovú kampaň Trenčín 2026 v danom roku

 • Pripravovať komunikačné kampane pomocou všetkých kanálov / web, newsletter, facebook, instagram, twitter, linkedin, tiktok a iné, so zameraním sa na prístupnú komunikáciu a tvorba úspešnej marketingovej kampane od nápadu až po realizáciu

 • Realizovanie online a offline udalostí s publikom, profesionálmi a umelcami

 • Budovanie strategických vzťahov a partnerstiev s kľúčovými hráčmi a agentúrami

 • Reprezentácia Trenčín 2026 na medzinárodných cestovných konferenciách

 • Hľadanie možností ako ukázať Trenčín 2026 vo svete ešte viac

 • Administrácia webovej stránky

 • Meranie a podávanie správ o výkonnosti marketingových kampaní, tvorba prehľadu a hodnotenie cieľov

 • Písanie a hľadanie ďalších možností na písanie PR článkov, novinových článkov (online/offline)

 • Komunikácia s médiami

 • Tvorba, dohľad a schvaľovanie marketingových materiálov, od bannerov webových stránok až po tlačené brožúry a prípadové štúdie s grafickým dizajnérom

 • Výskum a analýza aktuálnych marketingových trendov a konkurencie

 • Hľadanie marketingových ambasádorov

 • Zastrešenie príprav návštevy poroty (December 2021) z komplexného hľadiska (vizuálne materiály, komunikácia, harmonogram)

 • Tvorba finálneho procesu obhajob pred porotou

 • Tvorba podujatia pre vyhlásenie konečných výsledkov víťaza EHMK (verejná udalosť)

 

 

Požadované zručnosti:

 • Aspoň 2 roky skúseností na manažérsko marketingovej pozícii s odhodlaním sa ďalej vzdelávať

 • Anglický jazyk slovom aj písmom na úrovni C1

 • Preukázané skúsenosti s identifikáciou cieľového publika a s kreatívnym navrhovaním a vedením naprieč kanálmi marketingových kampaní, ktoré zapájajú, vzdelávajú a motivujú

 • Dobrá znalosť webových analytických nástrojov (napr. Google Analytics), Wordpress, WIX websites editors 

 • Znalosť najnovších trendov a najlepších postupov v online a offline marketingu 

 • Schopnosť tvoriť a administrovať sociálne siete

 • Práca s photoshopom, ilustrátorom a programom na úpravu videí 

 • Zmysel pre detail

 • Záujem o umenie a kultúru

 • Schopnosť pracovať pod časovým tlakom 

 • Schopnosť pracovať samostatne

 • Výborné komunikačné a osobnostné zručnosti

Podmienky:

- plný úväzok / faktúra, prípadne podľa dohody 

- 1600 Eur mesačne brutto full time

V prípade záujmu zašlite svoje CV a motivačný list max. 1xA4 na management2026@trencin.sk