4.png

Mgr. art. Lukáš Matejka ArtD.

Digitálny výtvarník, spoluzakladateľ združenia TRAKT, umelecký riaditeľ Festivalu svetla a tieňa

vlnka2.png

“Trenčín je mesto - miesto, kde žijem a tvorím a kde sa vždy rád vraciam.”

 

Lukáš Matejka je multilaterálny umelec, zakladateľ, koordinátor a kurátor medzinárodného Festivalu svetla a tieňa, projektu Videoart match a kreatívny člen združenia TRAKT. V roku 2016 úspešne ukončil doktorandský stupeň študijného programu Voľné výtvarné umenie na Fakulte výtvarných umení Akadémií umení v Banskej Bystrici, kde pôsobil aj ako externý pedagóg. Žije a tvorí v Trenčíne a Banskej Bystrici. Projekty často signuje autorským pseudonymom Akjetam produkt. V začiatkoch tvorby sa venoval najmä médiu maľby. Postupne však od statického prechádza do pohyblivého obrazu, kde využíva najmä videoart. S novými médiami pracuje intenzívne od roku 2006 – najskôr v ateliéri Digitálnych médií Doc. Michala Murina, ArtD. V jeho tvorbe dominuje práca s procesom, na ktorú sám autor kladie dôraz. Jeho kreatívna produkcia sa orientuje najmä na súčasné formy ako video, krátky film, net-art, multimediálne projekty, interaktívne inštalácie, performance, vj a taktiež grafický dizajn. Techniku found footage pravidelne aplikuje do svojich nielen filmových diel. Obsahovo sa zaoberá sociálnym výskumom, kontrastom v živote človeka a prírody, intimitou, vnemom, ale aj protipólom, ako napríklad viacvrstvovej kritike vojny a inštitúcií. Aktívne spolupracoval od roku 2008 s medzinárodným filmovým festivalom Cinematik Pieštany, kde ako kurátor zostavil sekciu Videoart.

 

Prečo by mal byť Trenčín mestom kultúry?

“Ako jedno z mála európskych miest máme jedinečné spojenie les – mesto – voda (Brezina – centrum – Váh). Tri prvky, ktoré sú previazané a majú obrovský potenciál. Práve umenie a kultúra poskytne inovatívne impulzy medzi obyvateľov a turistov. Tvorivé projekty aktivujú širokú verejnosť k hľadaniu, objavovaniu a k nachádzaniu nového vzťahu občana a verejného priestoru. Projekt EHMK prepája viaceré druhy umenia (multižánrovosť) a poskytuje divákom, umelcom a kreatívcom aj možnosť veľkorysej realizácie a vzájomnej inšpirácie.”

Spoznajte  TRAKT a jeho projekty