Kultúrni Ambasádori Trenčín 2026

Kultúrni ambasádori venujú svoj čas, energiu, dobrú vôľu a talenty vzdelávaniu spoločnosti o cieľoch a programe  Európskeho hlavného mesta kultúry 2026.

Sú to aktívní občania z rôznych komunít v meste a regióne, ktorí sa podieľali aj na kandidatúre s tímom Trenčín 2026 informačne, organizačne, kapacitne a názorovo.

Staňte sa aj vy súčasťou unikátneho kultúrno-transformačného procesu, ktorý navždy zmení naše mesto aj región. Tento čestný titul ponesú aktívni občania, ktorí sú verní komunitám a európskym hodnotám, ktoré presadzujú.
Pre viac informácií kontaktujte: veronika.zak@trencin2026.eu

20.jpeg

Patrik Kubizna

Zástupca mladých ľudí v kultúrno-kreatívnom priemysle

Trenčín sa stal jeho láskou, keď študoval Strednú umeleckú školu (Dnes ŠUPTN). Inak pochádza z Podvysokej, z malej dedinky na severe Slovenska.

 

Na strednej škole sa venoval fotografií a videotvorbe. Po aktivitách v školskej študentskej rade začal organizovať aktivity pre mládež. To vyústilo do spolupráce s O.Z. TRAKT, kde pôsobí dodnes.

 

Organizovanie kultúry ho vzalo natoľko, že sa rozhodol pokračovať v štúdiu filmovej produkcie na vysokej škole.

 

Miluje kultúru a vzdelávanie, ktoré často prirodzene spája vo svojich projektoch. Má rád nové veci, a preto je vždy otvorený novým spoluprácam.

20210707_200011_edited.jpg

Jana Poláková

Zástupkyňa seniorov

Seniorka roka, ktorá sa stále pohybuje v kultúrnej sfére. Tajomníčka LK Omega, ktorý pred 25. rokmi spolu so spisovateľom Jánom Maršálkom a spisovateľom Rudolfom Dobiášom zakladala.

 

Pracuje v Únii žien, Jednote dôchodcov Slovenska, výbore Krajskej organizácie JDS aj v Akadémii tretieho veku, v Spoločnosti M. R. Štefánika – pobočka Trenčín, vo výbore Trenčianskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov, Miestnom odbore Matice slovenskej vyše 30 rokov, dve obdobia vo funkcii predsedníčky, 26 rokov pomáha pri realizácii celoslovenskej literárnej súťaži Jozefa Braneckého ,,Studňa sa tajne s dažďom zhovára“.

 

Trenčín je jej rodné mesto a verí, že energia, dobrá vôľa a láska k Trenčínu pomôžu dosiahnuť: ,,Trenčín – Európske hlavné mesto kultúry“.

IMG_20210514_102320.jpg

Diana Gerbocová

Zástupkyňa detí so znevýhodnením

V súčasnosti pôsobí ako "Koordinátorka individuálnej činnosti a inklúzie", lektorka špeciálnych edukačných aktivít, logopedická preventistka v SMŠ. Zároveň zriadila a pôsobí v praxi ako lektorka vo Vzdelávacom centre Krtko.

 

V centre sa snaží pomáhať deťom, žiakom, rodičom detí s rôznymi ťažkosťami a zdravotným postihnutím. Sama je zdravotne znevyhodnená, a tak vníma túto činnosť ako poslanie. Podieľa sa aj na výskume a vývoji aplikácií i pomôcok pre ľudí s handicapom.

 

Zároveň je predsedníčkou o.z. Vzdelávacie centrum KRTKO a jeho kamaráti. Je úspešnou absolventkou vysokoškolského vzdelania I.stupňa na FZ Tnuni, aktuálne končiaca študentka jednoodborového štúdia psychológie v programe so zameraním na jednotlivcov s postihnutím na pedagogickej fakulte UK BA. Je aktívnou členkou Združenia pre Kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry.

 

Participuje aj na tvorbe koncepcií v rôznych oblastiach zameraných najmä na deti v MŠ či ľudí s postihnutím. Mnoho obohacujúcich zručností nadobudla aj ako dobrovoľníčka v CŠPP či v CPR Trenčín. 

IMG_7941.jpg

Terézia Dominika Lukáčová

Zástupkyňa mladých ľudí v neziskovom sektore

Spoluzakladateľka a líderka vzdelávacej organizácie I AMbitious, ktorej hlavným programom je ročná, rozvojová I AMbitious Academy – program neformálneho vzdelávania pre aktívnych stredoškolákov, ktorí chcú zistiť čomu sa chcú v budúcnosti venovať, chcú tvoriť zaujímavé projekty a prepájať sa s inšpiratívnymi ľuďmi a organizáciami na Slovensku.

 

Spoluzakladateľka online rozvojovej platformy GROWNi.sk, ktorá prepája a rozvíja ľudí cez zaujímavé príležitosti z rôznych organizácií, firiem či verejného sektora cross celé Slovensko. Terka je taktiež absolventkou Nexteria Leadership Academy a creatorkou online programu Nexteria Lab.

 

Jej vášňou sú inovácie vo vzdelávaní a rozvoj príležitostí pre mladých ľudí vo všetkých regiónoch na Slovensku.

2. Čech.JPG

Patrik Čech

Zástupca marginalizovaných a znevýhodnených skupín

Mesto Trenčín pozná od narodenia. Spolu s rodinou v ňom žije a pracuje celý život. Povaha a charakter jeho práce, spočiatku ako mestský policajt, neskôr terénny sociálny pracovník a v súčasnosti vedúci útvaru sociálnych vecí mesta Trenčín, mu umožňuje stretávať sa v rôznych častiach Mesta s rozličnými vekovými kategóriami ľudí zo všetkých sociálnych skupín.

 

Vyštudoval andragogiku a sociálnu prácu, čo je základný predpoklad, ako správne komunikovať a pomáhať riešiť častokrát neľahké životné problémy a situácie najohrozenejších obyvateľov mesta.

 

Keďže kultúra nie je len o umení a prezentovaní svojich kreatívnych myšlienok, ale rovnako umožňuje ľudom navzájom komunikovať a spájať sa, aktívne podporuje myšlienku mesta Trenčín a jeho kandidatúru na nositeľa titulu Európskeho hlavného mesta kultúry.

20210706_180652.jpeg

Jaroslava Kašičková
Depešová

Zástupkyňa centier voľného času

Je riaditeľkou Centra voľného času, ktoré je moderným školským zariadením, ktorého cieľom je vytvoriť bezpečné miesto pre výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, mládeže a dospelých v ich voľnom čase.

 

Každý rok zabezpečuje pravidelnú činnosť približne 60 záujmových útvarov v oblasti športu, kultúry, techniky a jazykov pre viac ako 350 členov.

 

V rámci príležitostných aktivít organizuje podujatia zamerané na rozvoj získaných vedomostí a zručností, ako sú súťaže, výlety, exkurzie, workshopy, vystúpenia detí na rozličných podujatiach, odborné semináre, tvorivé dielne a samozrejmosťou sú každoročné denné mestské tábory počas jarných a letných prázdnin.

 

Ďalšou činnosťou CVČ je organizácia približne 104 okresných, obvodných a krajských kôl predmetových olympiád a športových súťaží pre cca 5700 žiakov základných a stredných škôl, vzdelávacie programy s netradičnými formami výchovy pre MŠ a ZŠ a riadenie a pripravovanie projektov. 

36add6d1f8c82561e9ae3731812c0296.1600x1200.jpg

Michal Kišš

Zástupca stredoškolákov

 

Michal sa narodil, vyrastal a študoval v Trenčíne a aktuálne ide do tretieho ročníka na Gymnáziu Ľudovíta Štúra. Zaujíma sa o svoje okolie a je nesmierne nadšený z ľudí a projektov, ktoré sa snažia zlepšiť prostredie, v ktorom žijeme. Tieto projekty prinášajú viditeľné zmeny, prospešné pre širokú verejnosť.

 

Od základnej školy sa zapája do rôznych vzdelávacích a dobrovoľníckych aktivít. Sú to projekty ako I AMbitious, futureton, škola demokracie a projekt Aktiv.

 

V škole ho bavia prírodné vedy ako aj informatika, ktorej sa plánuje venovať aj v budúcnosti. 

Ma_ria Chasni_kova_ - foto, Ka ndidatúra mesta TN, AUG21.jpeg

Mária Chasníková

Zástupkyňa Ozbrojených síl Slovenskej republiky 

 

Momentálne s hodnosťou „kapitán“, ktorej učarovalo mesto Trenčín - mesto s bohatou vojenskou históriou, mesto pôsobenia mnohých generálov, mesto, ktoré „velí“ svojím podriadeným vojenským útvarom po celom Slovensku.

 

Teší ju, aké renomé tu majú vojačky a vojaci a ako sa im ich profesionalita vracia vo forme dôvery Trenčanov.

Mária našla svoj nový domov medzi rozkvitnutými čerešňami na starom trenčianskom sídlisku, v obklopení pre ňu obľúbených sochárskych a iných výtvarných diel z obdobia povojnovej výstavby.

 

Rada sa smeje, zbiera staré veci „s príbehom“ ale predovšetkým rada spoznáva nových inšpiratívnych ľudí a navštevuje tradično - netradičné miesta.

lilijang.jpeg

Lili Jiang

Zástupkyňa kultúrnych menšín

Lili Jiang žije v Trenčíne od roku 2018. Narodila sa a vyrastala v čínskom S' -čchuane. Predtým, ako sa s manželom presťahovala do Trenčína, študovala a pracovala v USA, Švédsku a Nemecku ako učiteľka čínštiny pre ľudí zo zahraničia. Toto leto (2021) ukončila doktorát zo sinológie v Nemecku.

 

Lili Jiang rada spoznáva rôzne kultúry a tradície. Verí, že „Zem je len jednou krajinou a ľudstvo sú jej občania”. Hovorí, že rozmanitosť kultúry je niečo, čo by sme mali nielen akceptovať ale aj prijať celým srdcom.

 

Podľa jej názoru je Trenčín nádherným mestom s kultúrnou rozmanitosťou. Mesto, ktoré poskytuje ľuďom pokojný priestor, ktorý by sme si mali užiť, uchovať a podporiť v ňom rozmanitosť.

mario barinec.jpeg

​Mário Barinec

Zástupca sociálnej práce

Pracuje v Sociálnych službách mesta Trenčín, a to konkrétne v zariadeniach krízovej intervencie pre ľudí v núdzi. Pri stretnutí s klientmi sa zaoberá ich motiváciou, aby našli zdroje, ktoré im pomôžu v čase núdze reštartovať svoj život a uplatniť sa.

Vyštudoval sociálnu pedagogiku. Dlhé pracoval v štátnej službe. V sociálnej oblasti sa angažoval ako dobrovoľník a organizoval rôzne zbierky vecí pre ľudí v núdzi.

Mário má rád svoje rodné mesto a snaží sa ho zviditeľňovať účasťou na rôznych projektoch. Rád spoznáva inšpiratívnych ľudí a teší ho, že mnohých stretol v rámci projektu kandidatúry mesta Trenčín na Európske mesto kultúry 2026.

Verí, že zaujímavé nápady, kreatívni ľudia a zrealizované podujatia v rámci tohto leta nezostanú bez povšimnutia a posunú Trenčín na prvé miesto v kandidatúre.
 

  

thumbnail_IMG_0230.jpeg

Gabriel Chromiak

Zástupca rodín

Trenčín je mesto, ktoré mu zmenilo život, a to hlavne vďaka Bohu a ľuďom, ktorých tu spoznal. Pochádza z hlavného mesta, po ktorom mu zostalo iba “belasé srdce”. Spolu s manželkou Dáškou sa presťahovali do Trenčína pred 22 rokmi a vychovávajú štyri deti. 

Páči sa mu citát Johna Goodmana: “Ak má byť manželstvo vydarené, treba sa zamilovať veľa krát, ale vždy do tej istej osoby.”

 

Je vyštudovaná zdravotná sestra a sociálny pracovník. Tieto humánne odbory sú mu blízke aj preto, lebo rád buduje vzťahy a pomáha druhým. Na srdci mu ležia hlavne rodiny a manželstvá, snúbenci, mladí ľudia, ale aj seniori. 

 

Bol pri zrode manželských stretiek v Trenčíne, v ktorých sa aktívne angažuje. Vďaka tejto komunite rodín pred šiestimi rokmi vzniklo Centrum pre rodinu Trenčín (ďalej len CPR), ktorého je spoluzakladateľom. CPR podporuje rodiny – úplné, neúplné, šťastné, či v kríze. Prispieva k znovuobjaveniu skutočných hodnôt v rodinách, motivuje ku plnohodnotným vztahom a podáva pomocnú ruku ľuďom v neľahkej životnej situácii.

zuzana.jpeg

Zuzana Ševčíková

​Zástupkyňa dobrovoľníkov

Je štatutárkou a koordinátorkou TNDC - Trenčianskeho dobrovoľníckeho centra, kde sa venuje podpore dobrovoľníctva, sieťuje organizácie a prepája potenciálnych dobrovoľníkov, zabezpečuje servis a poradenstvo.

 

Jej srdcovkou je práca s mládežou prostredníctvom občianskeho združenia TeCeMko - Trenčianske centrum mládeže, kde sa venujú mládeži neformálnym vzdelávaním v rôznych programoch - prevencia sociálno-patologických javov, kariérové poradenstvo a Tímovačky. Tímovačky ponúkajú rozvoj tímov a jednotlivcov žiakov základných a stredných škôl v témach ako hodnoty, predsudky, motivácia, konflikty. Súčasne sa s tímom venujú účtovaniu mimovládnych organizácií, keďže ako hovorí - potrebujeme tieto zdroje na prežitie, lebo prácu s mládežou robíme bezplatne. Srdcom a dušou je stále sociálnou pracovníčkou.

 

V jej živote sa vyprofiloval zvláštny symbol  7x T: miluje svojho manžela Tonina, syna Tomina, založila a pôsobí v TeCeMku a TNDC, zbožňuje Tatry a Taliansko, a žije v milovanom Trenčíne. V meste, ktoré verí, že bude EHMK, lebo má veľa bijúcich sŕdc pre tento cieľ. 

milanhanuliak.jpeg

Milan Hanuliak

​Zástupca komunity skejterov

Pochádza z Martina, ale v Trenčíne žije 8 rokov. Pracuje ako facility manager a vo voľnom čase sa snaží zapájať do aktivít, na ktorých mu záleží. Ako kultúra v Trenčíne, freestylové športy a skateboardová komunita. 

Milan má aj vlastný internetový skateshop a v budúcnosti plánuje otvoriť kamenný obchod. 

“Skateboarding je už olympijským športom,” vysvetľuje Milan a dodáva: ”Verím, že Trenčín by mohol vychovať talentovaných športovcov aj v tomto športe.” 

S tímom Trenčín 2026 Milan Hanuliak úzko spolupracuje pri organizácií podujatí v Garáži v skejtparku - čo je ďalší spôsob, akým prispieva k rozvoju komunity okolo freestylových športov. 


 

erikatopilinova_edited.jpg

Erika Topilinová

​Zastúpkyňa učiteľov

Trenčín je Erikinou srdcovou záležitosťou. Tu sa narodila a absolvovala štúdium na Gymnáziu Ľ. Štúra a následne prípravu na štúdium v zahraničí v Banskej Štiavnici. Po ukončení vysokej školy v Rusku sa vrátila do Trenčína. Tu má rodinu, priateľov, prácu.

Erika je učiteľkou anglického a ruského jazyka na 7. základnej škole v Trenčíne, kde má možnosť pracovať s mladými ľuďmi a  napomáhať k ich formovaniu.

Veľmi rada cestuje, spoznáva nové miesta, ľudí a kultúru. Rada navštevuje kultúrne podujatia, ktoré sú organizované mestom Trenčín. Baví ju sledovať, ako sa mení mesto, získava novú identitu, čelí novým výzvam a prepája generácie.

__.jpeg

​Ľubomíra Dunčáková

​Zástupkyňa špeciálnej pedagogiky

Dlhé roky sa venuje práci psychologičky, pri ktorej sa stretáva nielen s deťmi a ich rodičmi, ale aj s pedagógmi a ďalšími odborníkmi. Pomáhajúca profesia psychologičky u nej nadobúda doslovný rozmer, keďže jej cieľom je pomáhať. Svoju prácu vníma ako poslanie. 

 

Okrem pozície vedúcej v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva Trenčín je súčasne lektorka, logopedická preventistka vo Vzdelávacom centre KRTKO. Je zakladajúcou členka v jeho občianskom združení. Pôsobí tiež ako školská psychologička v súkromnej materskej škole.

 

Byť Kultúrnou Ambasádorkou je pre ňu česť. Trenčín vidí ako výnimočné miesto, v ktorom by rada dopriala každému dieťaťu, rodičovi, človeku, aby mohol byť naplno jeho súčasťou. Váži si otvorenosť  Trenčína pre všetkých a príležitosti, ktoré prináša. Už ich len využiť!

Snímka obrazovky 2021-10-26 o 10.34.19.png

Matúš Martiška

Zástupca vysokoškolákov

Matúš je čerstvý vysokoškolák. Na Masarykovej univerzite v Brne študuje programovanie a vývoj aplikácii. Aj keď začal študovať v Česku, do Trenčína sa plánuje vrátiť a pracovať ako programátor. Jeho záľuby sú volejbal, programovanie, počítačové hry, čítanie. Svoj talent uplatnil aj na Majstrovstvách Slovenska starších žiakov vo volejbale a na Majstrovstvách Slovenska v beach volejbale U18.

 

Počas kandidatúry sa stal Kultúrnym Ambasádorom a jednou z hlavných tvári kampane Sobota v nedeľu. Zapájal sa do kultúrnych aktivít projektu Sobota v nedeľu, zapojil aj svojich kamarátov a brata. Jeho pomoc produkčný tím Trenčín 2026 využil aj pri Garáži.

20210701-DSC_4496.jpg

Sophia Tisová

​Zástupkyňa vysokoškolákov

Sophia prišla do tímu Trenčín 2026 s cieľom pomôcť v procese mestskej kandidatúry na titul Európske hlavné mesto kultúry. Vždy túžila byť súčasťou komunity ľudí, ktorí sa starajú o svoje mesto a chcú aby prosperovalo.

V tíme skúsila viesť fokusové skupiny a neskôr pracovala  štyri mesiace ako asistentka produkcie na projekte umelkyne Kateřiny Šedej Sobota v nedeľu.

 

Sophia externe študuje na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Predtým študovala tri roky v Banskej Bystrici medzinárodné vzťahy. 

thumbnail_image0.jpeg

Adam Šalát

Zástupca vysokoškolákov

 

Adam je súčasný študent Ekonomickej univerzity v Bratislave a absolvent Piaristického gymnázia v Trenčíne. Počas štúdia na gymnáziu absolvoval I AMbitious Leadership Academy, v rámci ktorej s podporou mentora rozbehol svoj projekt - instagramovú platformu Square TV. Prostredníctvom nej prináša lokálne spravodajstvo takou formou, ktorá je zaujímavá pre mladých.


Adam Šalát nielen prináša správy o aktivitách Trenčín 2026 cez Square Trenčín, ale aj pomáhal pri propagácii projektu Kateřiny Šedej Sobota v nedeľu. Počas trvania Soboty v nedeľu manažoval facebookovú stránku projektu, ktorá dodnes slúži ako prehľad desiatok aktivít s rozmanitými zdvojeniami.

thumbnail_ja 2022.png

Peter Štuller

Zástupca vizuálnych umelcov

Peter Štuller je grafický designér, ilustrátor a vizuálny umelec, ktorý v súčasnosti pracuje a žije v Trenčíne. Je absolventom fakulty multimediálnych komunikácií na Univerzite Tomáša Bati v Zlíne, ateliér Grafický Design. Venuje sa rôznym odvetviam vizuálnej tvorby ako sú digitálna kresba, analogová kresba, graffiti/street art, grafický a motion design. Vo svojej voľnej tvorbe sa v ničom neobmedzuje, ale zároveň je schopný prispôsobiť sa striktnému zadaniu vizuálnej identity. Je tiež veľký milovník vesmíru.

Snímka obrazovky 2021-12-09 o 10.38.13.png

Kultúrny ambasádor

Meno ďalšieho ambasádora odkryjeme čoskoro. :)

Snímka obrazovky 2021-12-09 o 10.38.13.png

Kultúrny ambasádor

Meno ďalšieho ambasádora odkryjeme čoskoro. :)