Kultúrni Ambasádori Trenčín 2026

Kultúrni ambasádori venujú svoj čas, energiu, dobrú vôľu a talenty vzdelávaniu spoločnosti o cieľoch a programe Mesta Trenčín ako kandidáta na Európske hlavné mesto kultúry 2026.

Sú to aktívní občania z rôznych komunít v meste a regióne, ktorí sa podieľajú na kandidatúre s tímom Trenčin 2026 informačne, organizačne, kapacitne a názorovo.

Staňte sa aj vy súčasťou unikátneho kultúrno-transformačného procesu, ktorý navždy zmení naše mesto aj región. Tento čestný titul ponesú aktívni občania, ktorí sú verní komunitám a európskym hodnotám, ktoré presadzujú.
Pre viac informácií kontaktujte: veronika.sucanska@trencin.sk

 

20.jpeg

Patrik Kubizna

Zástupca mladých ľudí v kultúrno-kreatívnom priemysle

Trenčín sa stal jeho láskou, keď študoval Strednú umeleckú školu (Dnes ŠUPTN). Inak pochádza z Podvysokej, z malej dedinky na severe Slovenska.

 

Na strednej škole sa venoval fotografií a videotvorbe. Po aktivitách v školskej študentskej rade začal organizovať aktivity pre mládež. To vyústilo do spolupráce s O.Z. TRAKT, kde pôsobí dodnes.

 

Organizovanie kultúry ho vzalo natoľko, že sa rozhodol pokračovať v štúdiu filmovej produkcie na vysokej škole.

 

Miluje kultúru a vzdelávanie, ktoré často prirodzene spája vo svojich projektoch. Má rád nové veci, a preto je vždy otvorený novým spoluprácam.

20210707_200011_edited.jpg

Jana Poláková

Zástupkyňa seniorov

Seniorka roka, ktorá sa stále pohybuje v kultúrnej sfére. Tajomníčka LK Omega, ktorý pred 25. rokmi spolu so spisovateľom Jánom Maršálkom a spisovateľom Rudolfom Dobiášom zakladala.

 

Pracuje v Únii žien, Jednote dôchodcov Slovenska, výbore Krajskej organizácie JDS aj v Akadémii tretieho veku, v Spoločnosti M. R. Štefánika – pobočka Trenčín, vo výbore Trenčianskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov, Miestnom odbore Matice slovenskej vyše 30 rokov, dve obdobia vo funkcii predsedníčky, 26 rokov pomáha pri realizácii celoslovenskej literárnej súťaži Jozefa Braneckého ,,Studňa sa tajne s dažďom zhovára“.

 

Trenčín je jej rodné mesto a verí, že energia, dobrá vôľa a láska k Trenčínu pomôžu dosiahnuť: ,,Trenčín – Európske hlavné mesto kultúry“.

IMG_20210514_102320.jpg

Diana Gerbocová

Zástupkyňa detí so znevýhodnením

V súčasnosti pôsobí ako "Koordinátorka individuálnej činnosti a inklúzie", lektorka špeciálnych edukačných aktivít, logopedická preventistka v SMŠ. Zároveň zriadila a pôsobí v praxi ako lektorka vo Vzdelávacom centre Krtko.

 

V centre sa snaží pomáhať deťom, žiakom, rodičom detí s rôznymi ťažkosťami a zdravotným postihnutím. Sama je zdravotne znevyhodnená, a tak vníma túto činnosť ako poslanie. Podieľa sa aj na výskume a vývoji aplikácií i pomôcok pre ľudí s handicapom.

 

Zároveň je predsedníčkou o.z. Vzdelávacie centrum KRTKO a jeho kamaráti. Je úspešnou absolventkou vysokoškolského vzdelania I.stupňa na FZ Tnuni, aktuálne končiaca študentka jednoodborového štúdia psychológie v programe so zameraním na jednotlivcov s postihnutím na pedagogickej fakulte UK BA. Je aktívnou členkou Združenia pre Kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry.

 

Participuje aj na tvorbe koncepcií v rôznych oblastiach zameraných najmä na deti v MŠ či ľudí s postihnutím. Mnoho obohacujúcich zručností nadobudla aj ako dobrovoľníčka v CŠPP či v CPR Trenčín. 

IMG_7941.jpg

Terézia Dominika Lukáčová

Zástupkyňa mladých ľudí v neziskovom sektore

Spoluzakladateľka a líderka vzdelávacej organizácie I AMbitious, ktorej hlavným programom je ročná, rozvojová I AMbitious Academy – program neformálneho vzdelávania pre aktívnych stredoškolákov, ktorí chcú zistiť čomu sa chcú v budúcnosti venovať, chcú tvoriť zaujímavé projekty a prepájať sa s inšpiratívnymi ľuďmi a organizáciami na Slovensku.

 

Spoluzakladateľka online rozvojovej platformy GROWNi.sk, ktorá prepája a rozvíja ľudí cez zaujímavé príležitosti z rôznych organizácií, firiem či verejného sektora cross celé Slovensko. Terka je taktiež absolventkou Nexteria Leadership Academy a creatorkou online programu Nexteria Lab.

 

Jej vášňou sú inovácie vo vzdelávaní a rozvoj príležitostí pre mladých ľudí vo všetkých regiónoch na Slovensku.

2. Čech.JPG

Patrik Čech

Zástupca marginalizovaných a znevýhodnených skupín

Mesto Trenčín pozná od narodenia. Spolu s rodinou v ňom žije a pracuje celý život. Povaha a charakter jeho práce, spočiatku ako mestský policajt, neskôr terénny sociálny pracovník a v súčasnosti vedúci útvaru sociálnych vecí mesta Trenčín, mu umožňuje stretávať sa v rôznych častiach Mesta s rozličnými vekovými kategóriami ľudí zo všetkých sociálnych skupín.

 

Vyštudoval andragogiku a sociálnu prácu, čo je základný predpoklad, ako správne komunikovať a pomáhať riešiť častokrát neľahké životné problémy a situácie najohrozenejších obyvateľov mesta.

 

Keďže kultúra nie je len o umení a prezentovaní svojich kreatívnych myšlienok, ale rovnako umožňuje ľudom navzájom komunikovať a spájať sa, aktívne podporuje myšlienku mesta Trenčín a jeho kandidatúru na nositeľa titulu Európskeho hlavného mesta kultúry.

20210706_180652.jpeg

Jaroslava Kašičková
Depešová

Zástupkyňa centier voľného času

Je riaditeľkou Centra voľného času, ktoré je moderným školským zariadením, ktorého cieľom je vytvoriť bezpečné miesto pre výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, mládeže a dospelých v ich voľnom čase.

 

Každý rok zabezpečuje pravidelnú činnosť približne 60 záujmových útvarov v oblasti športu, kultúry, techniky a jazykov pre viac ako 350 členov.

 

V rámci príležitostných aktivít organizuje podujatia zamerané na rozvoj získaných vedomostí a zručností, ako sú súťaže, výlety, exkurzie, workshopy, vystúpenia detí na rozličných podujatiach, odborné semináre, tvorivé dielne a samozrejmosťou sú každoročné denné mestské tábory počas jarných a letných prázdnin.

 

Ďalšou činnosťou CVČ je organizácia približne 104 okresných, obvodných a krajských kôl predmetových olympiád a športových súťaží pre cca 5700 žiakov základných a stredných škôl, vzdelávacie programy s netradičnými formami výchovy pre MŠ a ZŠ a riadenie a pripravovanie projektov. 

36add6d1f8c82561e9ae3731812c0296.1600x1200.jpg

Michal Kišš

Zástupca stredoškolákov

 

Michal sa narodil, vyrastal a študoval v Trenčíne a aktuálne ide do tretieho ročníka na Gymnáziu Ľudovíta Štúra. Zaujíma sa o svoje okolie a je nesmierne nadšený z ľudí a projektov, ktoré sa snažia zlepšiť prostredie, v ktorom žijeme. Tieto projekty prinášajú viditeľné zmeny, prospešné pre širokú verejnosť.

 

Od základnej školy sa zapája do rôznych vzdelávacích a dobrovoľníckych aktivít. Sú to projekty ako I AMbitious, futureton, škola demokracie a projekt Aktiv.

 

V škole ho bavia prírodné vedy ako aj informatika, ktorej sa plánuje venovať aj v budúcnosti. 

Ma_ria Chasni_kova_ - foto, Ka ndidatúra mesta TN, AUG21.jpeg

Mária Chasníková

Zástupkyňa Ozbrojených síl Slovenskej republiky 

 

Momentálne s hodnosťou „kapitán“, ktorej učarovalo mesto Trenčín - mesto s bohatou vojenskou históriou, mesto pôsobenia mnohých generálov, mesto, ktoré „velí“ svojím podriadeným vojenským útvarom po celom Slovensku.

 

Teší ju, aké renomé tu majú vojačky a vojaci a ako sa im ich profesionalita vracia vo forme dôvery Trenčanov.

Mária našla svoj nový domov medzi rozkvitnutými čerešňami na starom trenčianskom sídlisku, v obklopení pre ňu obľúbených sochárskych a iných výtvarných diel z obdobia povojnovej výstavby.

 

Rada sa smeje, zbiera staré veci „s príbehom“ ale predovšetkým rada spoznáva nových inšpiratívnych ľudí a navštevuje tradično - netradičné miesta.

Snímka obrazovky 2021-08-10 o 16.15.48.png

Viac zástupcov pribudne čoskoro. :)