top of page
7.png

Juraj Oravec

Akademický maliar

vlnka2.png

" Trenčín sa mi stal celoživotnou inšpiráciou, už v momente „balkónovej“ scény na bratislavskom vysokoškolskom internáte. Tam som sa zoznámil so svojou budúcou manželkou a priženil sa tak do Trenčína. Celý dovtedajší život som žil v Prahe a Trenčín mi ju dodnes tak trocha pripomína, hrad, pod ním rieka a ľudia – patrioti, ktorí sú na mesto hrdí. Stal som sa aj ja patriotom..."

 

Narodil som sa v Kežmarku na východe Slovenska, potom som žil až do maturity v Prahe. Vysokú školu výtvarných umení som absolvoval v Bratislave. Od roku 1983 žijem a tvorím v Trenčíne – Zlatovciach. Som maliar, grafik, sochár a prezentujem svoju prácu nielen na Slovensku, ale aj po celom svete. Moje diela sú zastúpené v mnohých súkromných a verejných galériách.

 

Prečo by mal byť Trenčín mestom kultúry?

" Trenčín je v určitom zmysle mestom kultúry. Minimálne v regionálnom poňatí. Sú tu tradičné inštitúcie, ktoré vznikli už v predchádzajúcich obdobiach. Lenže samotné formálne ustanovizne nenaplnia charakter kultúrnosti! Ľudia a ich iniciatíva, oddanosť a zápal sú tým hnacím motorom na napĺňanie kultúrného života. Veľmi podstatnou, možno určujúcou veličinou kvality života, je výchova ku kultúre. Určité medzery, ktoré Trenčín jemne diskvalifikujú (napr. deficit stálej divadelnej scény, alebo stáleho hudobného klubu...), by sa možno mohli práve cez „injekciu“ v podobe udelenia titulu Európské hlavné mesto kultúry 2026 zmazať..."

bottom of page