4.png

Ivan Ježík

Scenárista, dramaturg a moderátor, spoluzakladateľ Voices

vlnka2.png

„Trenčín mám rád. Pred šiestimi rokmi som nadobudol jasný pocit, že sa sem chcem vrátiť, že práve tu by som chcel a vedel ponúknuť najviac z toho, čo som sa v živote naučil. Veľmi si prajem, aby mladí ľudia mali dôvod sa sem po štúdiu vrátiť, aby si tu vedeli nájsť alebo vytvoriť prácu, aby náš mestský verejný priestor bol zdravý, férový a priateľský, aby sme sa navzájom rešpektovali a aby sa tu dialo veľa pekných vecí, ktoré ukážu, že je viac toho, čo nás spája, ako toho, čo nás rozdeľuje.

 

S Voices sa snažíme k tomu prispievať konkrétnou prácou, pripravili sme viac ako 200 kultúrnych, diskusných a vzdelávacích podujatí.“

Ivan Ježík vyštudoval matematiku u profesora Milana Hejného a konštruktivistický prístup dodnes považuje za efektívnu možnosť rozvoja myslenia a formovania postojov. V deväťdesiatych rokoch učil na školách vo Švédsku, Anglicku a v Rakúsku, prednášal napríklad v Japonsku či v Togu, na Univerzite v Stanforde viedol letné kurzy matematiky. V roku 2001 sa vrátil na Slovensko. Najprv prešiel do súkromného sektora, pracoval ako manažér pre komunikáciu a elektronické médiá vo VÚB banke, neskôr prijal ponuku do neziskovej oblasti a pôsobil ako programový riaditeľ Nadácie Pontis. Papiere a formálne procesy ho však nenapĺňali, chcel byť bližšie k ľuďom. Pred dvanástimi rokmi sa postavil na vlastné nohy a s Andreou Ungvölgyi založili organizáciu Voices, ktorá sa venuje vzdelávaniu, kultúre a verejnému priestoru. Pred šiestimi rokmi sa odsťahoval z Bratislavy do rodného Trenčína, kde aktivity Voices pokračujú.

Prečo by mal byť Trenčín mestom kultúry?

„Možnosť uchádzať sa o štatút mesta kultúry je príležitosť, ktorú by nikto nemal len tak premárniť. Kultúru považujem za spôsob života, za čosi, čo nám pomáha žiť zmysluplne. Vidím v nej predovšetkým pestré ľudské interakcie. Popri práci Mesta Trenčín tu za posledné roky pribudlo veľa rôznych mestom ani krajom nezriaďovaných kultúrnych iniciatív a podujatí, a to je cenný kapitál. Je to viditeľný dôkaz, že občania majú chuť, energiu a invenciu ponúkať náročnejšie obsahy a modernejšie formy umenia a myslenia, ktoré sa neprispôsobujú masovému vkusu a vhodne tak dopĺňajú to, čo priťahuje väčšinového diváka. To je vynikajúci základ pre ďalšiu prácu.“

O Ivanovej práci ale aj budúcich podujatiach sa môžete dozvedieť na www.voices.sk  a o samotnom Ivanovi a jeho práci a radostiach v tomto super článku z dieľne Heroes.sk.  Ivan taktiež pravidelne vyspovedáva šikovných Trenčanov v jeho Zápiskoch z Trenčína