top of page

HR GENERALIST pre Trenčín 2026

Do nášho tímu hľadáme spoľahlivého a milého človeka na oddelenie ľudských zdrojov. Ak sa chcete zapojiť do tohto jedinečného projektu a byť priamo pri tom, keď sa pripravuje Európske hlavné mesto kultúry, je to ideálna príležitosť. Ak máte skúsenosti v oblasti personalistiky, náboru a vzdelávania, rád/a komunikujete s ľuďmi a zaujíma Vás oblasť kultúry, dajte nám o sebe vedieť a pošlite nám Váš životopis.  

  

Byť priamo pri tom, ako sa pripravuje Európske hlavné mesto kultúry, je jedinečná a historická príležitosť. Trenčín je len druhé mesto na Slovensku, ktoré ponesie tento titul. Nasledujúce roky sa budeme veľa vzdelávať, cestovať a spoznávať iné Európske hlavné mestá kultúry a zbierať inšpirácie pre Trenčín 2026.

 

 

Aká budú Vaše hlavné úlohy? 

 • príprava pracovno- právnych dokumentov (v spolupráci s právnikmi)

 • príprava podkladov pre mzdy a komunikácia s externou mzdovou firmou

 • podpora zamestnancov, komunikácia so zamestnancami na dennej báze

 • zabezpečenie dodržiavania stanovených postupov a smerníc

 • aktívne vyhľadávanie kandidátov a realizácia výberových konaní (práca s portálom Profesie mark)

 • onboarding nových členov tímu

 • tvorba a aktualizácia vedomostnej databázy organizácie (manuály, smernice, protokoly...)

 • riešenie organizačných a tímových otázok

 • zabezpečenie rozvoja a vzdelávania tímu, teambuildingov

 • monitoring a hodnotenie výkonnosti oddelení a ich pracovníkov

 • tvorba návrhov na zlepšenie pre rôzne úrovne organizácie 

​ 

Ideálny/a kandidát/ka má: 
 

 • 3 roky preukázateľných skúseností na pozícii na ľudských zdrojoch (HR Manažér, HR Generalista, HR Špecialista)

 • znalosť pracovno-právnej agendy

 • skúsenosti s organizáciou a vedením pohovor

 • vynikajúce komunikačné schopnosti v slovenskom a anglickom jazyku

 • zameranie na detail

 • proaktívny prístup ku všetkým úlohám

 • vysokú mieru samostatnosti

 • sleduje a dodržiava deadliny

 • dobrý time management a organizačné schopnosti

 • schopnosť organizovať prácu a plniť úlohy pod časovým tlakom

 • veľmi dobré medziľudské kompetencie a komunikačné schopnosti 

​ 

Čo ponúkame my?  
 

 • základná zložka platu 1300 € brutto  

 • plný úväzok s nástupom ASAP 

 • prácu v inšpiratívnom prostredí mladých ľudí 

 • 5x sick day ročne 

 

Čo nám treba poslať? 

 

 • Profesný životopis v slovenskom jazyku vo formáte PDF   

 • Motivačný list v slovenskom jazyku maximálne na 1 stranu A4 vo formáte PDF     

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov, ak si uchádzač/ka želá byť zaradený do databázy pre účely potenciálneho neskoršieho oslovenia s pracovnou ponukou 

 

 

Vaše životopisy zasielajte do 15. 2. 2023 na mail info@trencin2026.eu. Do predmetu mailu napíšte názov pozície. Budeme kontaktovať len uchádzačov, ktorí spĺňajú naše požiadavky. Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania. 

 

Ochrana osobných údajov: Informačná povinnosť podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je zverejnená na webovej stránke www.trencin2026.eu/gdpr

bottom of page