top of page

Stretnutia kultúrnej komunity

gumicka8.png

Ako získať nových návštevníkov pre vaše kultúrne podujatia? 

 

Na novembrovom Stretnutí kultúrnej komunity si návštevníci mohli vybrať zo štyroch workshopov na tému sprístupňovania kultúry znevýhodneným skupinám obyvateľov a rozširovania vlastného publika.

Kedy: 14. 11. Od 17:00 do 20:00 

Kde: Kultúrne centrum Zlatovce, Hlavná ulica 10, 911 05 Trenčín (bezbariérový prístup)

 

Program: 
 

17:00 – 17:10 Otvorenie 

17:10 – 18:30 Blok prednášok 

18:40 – 19:10 Blok workshopov 

19:10 – 20:00 Networking pri občerstvení 

Blok prednášok: 

 

  • Rozvoj publika a prístupnosť podľa Agaty Etmanowicz, zakladateľky Impact Foundation, PL 

  • Stratégia pre kultúru pre znevýhodnené skupiny a finančný nástroj na jej podporu, Zora Turancová a Ján Paprčka, Ministerstvo kultúry  

  • Práca SNG so zraniteľnými skupinami publika – Barbora Tribulová, vedúca oddelenia galerijnej pedagogiky v Slovenskej národnej galérii 

  • Inkluzívne kino: aktivity Kina Úsmev týkajúce sa práce so zraniteľnými skupinami obyvateľstva vrátane otvorených premietaní, filmovej školy či festivalu – Natália Centková, projektová manažérka v Kine Úsmev 

Blok workshopov (môžete si vybrať jeden workshop v trvaní 30 min.) 
 

1. Kto je vaše publikum? Agata Etmanowicz, Impact Foundation (workshop bude vedený v anglickom jazyku), kapacita 25 ľudí 
 

Zameriame sa na dve dôležité otázky: Kto je vaše publikum? Kto nie je vaše publikum (zatiaľ)? A prečo? Poznať odpovede na tieto otázky je dôležitý a nevyhnutný krok ku vytvoreniu vzťahu s vašim publikom a k otvoreniu sa všetkým skupinám. Ako začať s hľadaním odpovedí - to bude niečo, čo si z tohto krátkeho workshopu odnesiete.
 

2. Ako vytvoriť inkluzívny kultúrny priestor? Natália Centková, Kino Úsmev, kapacita 25 ľudí  
 

Aké kroky vedia poskytnúť kultúrni pracovníci pre sprístupnenie ich priestorov, programu a komunikácie? Na workshope si prejdeme praktické kroky ku hľadaniu jednoduchých a udržateľných riešení, ktoré prispievajú ku otvorenosti a tolerancii v spoločnosti. Povieme si niečo o konkrétnych zraniteľných skupinách, ako s nimi pracovať a postupne budovať publikum. Základom je motivácia, vytrvalosť a citlivý prístup. 
 

3. Potenciál a riziká prekračovania osobných limitov. Barbora Tribulová, SNG, kapacita 25 ľudí 
 

Na workshope sa zážitkovou formou pozrieme na osobné limity a potenciál vykročenia z komfortnej zóny. Predstavíme si tiež dôležitosť citlivého narábania s identitou ostatných. Spolu načrtneme metodiku rešpektujúcej práce s publikom. 
 

4. Ako sa uchádzať o finančné prostriedky v rámci dotačnej schémy Kultúra znevýhodnených skupín? Ján Paprčka, Ministerstvo kultúry SR, kapacita 25 ľudí 

Predstavíme finančný nástroj na podporu kultúrnych aktivít znevýhodnených a marginalizovaných skupín obyvateľstva. V rámci workshopu sa predstavia aj podprogramy dotačnej schémy - živá kultúra, vydavateľská a publikačná činnosť, periodická tlač, neformálne vzdelávanie a výskum, fyzická a informačná debarierizácia. 

trencin2026-stretko-kultur-tittle-v01.png
bottom of page