top of page

V roku 2022 sme vybudovali základy

Riaditeľka Trenčín 2026, Lucia Dubačová, reflektuje prvý rok prípravnej fázy Európskeho hlavného mesta kultúry.

Trenčín je už rok nositeľom titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026. Má byť nositeľom zvedavosti a odvahy na udržateľnú zmenu. Veľká príležitosť, ktorá sa na Slovensku najbližších 13 rokov nebude opakovať. Pre krajinu je to však stále nový projekt, ktorý nemá dlhú históriu ani vytvorené vhodné zákonné podmienky.

Náš rok sa niesol v znamení spoluprác. Spolupracujeme s najvyššími štátnymi inštitúciami na tom, aby bolo Trenčín 2026 nielen možné zrealizovať, ale aby štátne normy upravujúce aktivity v kultúre a kreatívnom priemysle reflektovali realitu žánrov, foriem a hodnôt tohto pre budúcnosť kľúčového sektora. Príklady dobrej praxe sme našli u mnohých Európskych hlavných miest kultúry, s ktorými úzko spolupracujeme.

Budujeme základy

V roku 2022 sme začínali „na zelenej lúke“ a vytvoriť fungujúcu organizáciu, ktorá má projekt Trenčín 2026 zastrešiť, bolo to najdôležitejšie. Kandidatúra bola úspešná vďaka odhodlanému a pracovitému tímu a to isté platí pre realizáciu. Záleží nám na tom, aby vznikol kvalitný, odborný a rozmanitý tím, ktorý bude vnútorne motivovaný.

Mesto Trenčín a Trenčiansky samosprávny kraj založili organizáciu, nasledoval celoročný nábor ľudí, vytvorenie zmluvného a administratívneho systému, finančného manažmentu, interných pravidiel a fungovania až po technické zabezpečenie. Pretože narábame s verejnými peniazmi, podliehame prísnym zákonným pravidlám, ktoré v sebe nesú zodpovednosť aj časovú náročnosť – napríklad v súvislosti s verejným obstarávaním tovarov a služieb.

Okrem toho sa veľa vzdelávame. Zapojili sme sa do kurzu Escalator od košického CIKE, absolvovali sme viacero školení, ktoré sa týkajú finančného manažmentu a nakladania s verejnými zdrojmi, jednotliví členovia tímu navštevujú kurzy a prednášky potrebné pre ich oblasť práce.

Vytvárame vzťahy

Kľúčové je, že sa nám podarilo rozbehnúť Stretnutia s kultúrnou komunitou Trenčianskeho kraja. Sme veľmi vďační za spätnú väzbu, vďaka ktorej sa nám podarilo nastaviť formát, ktorý účastníkov a účastníčky obohatí. Teším sa, že vieme na stretnutia prilákať aj ľudí z regiónu a vzájomn