top of page

Trenčín je druhým mestom na Slovensku, ktoré má mestského kurátora

Updated: Feb 23

Úlohou mestského kurátora, novej pozície na Mestskom úrade v Trenčíne, je úprava pravidiel pre reklamu, starostlivosť o umelecké diela a o vzhľad prvkov vo verejnom priestore. Omar Mirza nastúpil ako mestský kurátor na začiatku októbra. Pôsobí na Útvare územného plánovania mesta Trenčín. Jeho prvou úlohou je manuál označovania prevádzok.


Viaceré slovenské mestá sa snažia o svoje verejné priestory starať tak, aby boli príjemnejšie, pôsobili jednotnejšie, boli menej zahltené reklamou a rôznymi označeniami. Zavádzajú pravidlá pre umiestňovanie reklamy, pre vzhľad ulíc alebo pre údržbu prvkov vo verejnom priestore (ako povrchy, lavičky, označenia, stojany...).

Napriek tomu, pozícia mestského špecialistu na verejný priestor je na Slovensku výnimočná, má ju len mesto Trnava a od októbra 2023 aj Trenčín. Mesto Trenčín ju zriadilo ako súčasť systémových krokov v súvislosti s titulom Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) 2026.


„Minulý rok v rámci projektu Mesto pretvorené (ktorý je súčasťou EHMK) sme v Trenčíne mapovali stav verejných priestranstiev, analyzovali problémy a navrhovali riešenia. Na stratégii kooperovala česká expertka na kultiváciu verejných priestorov Veronika Rút Fullerová, ktorá spolupracuje so samosprávami v Čechách,“ hovorí Lívia Gažová, projektová manažérka pre architektúru a verejný priestor v tíme Trenčíne 2026 a pokračuje: „Jedným z odporúčaní bolo vytvorenie pozície špecialistu na verejný priestor. Jeho náplňou práce má byť najmä starostlivosť o existujúce umelecké diela, umiestňovanie nových diel do verejného priestoru, boj proti vizuálnemu smogu (tj zahlteniu priestoru reklamou a označeniami). Ale aj uplatnenie nových strategických dokumentov - napr. manuálu verejného priestoru alebo manuálu reklamy. Ten hovorí, ako môže byť reklama v meste umiestnená, aby na nás nepôsobila rušivo.“
Skúsenosti aj komunikačné zručnosti


Do výberového konania na pozíciu mestského kurátora/mestskej kurátorky sa prihlásili kvalitní uchádzači a uchádzačky. Komisia vybrala Omara Mirzu, lebo má dlhoročné skúsenosti s kurátorstvom, prehľad v témach a problematike verejného priestoru. Zároveň jeho pridanou hodnotou boli komunikačné zručnosti. Budú mu nápomocné ako mediátorovi verejnej debaty o tom, ako má naše mesto vyzerať.


„K Trenčínu mám silný osobný vzťah: okrem anekdotického vykopania studne na hrade mám z Trenčína manželku, mali sme tu svadbu, narodili sa tu obe naše deti, som tu ako doma. Uvedomujem si, akým výzvam čelí trenčiansky verejný priestor – napokon ako v ktoromkoľvek inom slovenskom meste,“ hovorí O. Mirza.


Podľa neho pozícia mestského kurátora nie je dôležitá len pri vytváraní a presadzovaní pravidiel a regulácií: „Ako mestský kurátor chcem byť partnerom pre rôzne subjekty v meste. Vyzdvihnúť, čo je hodnotné a snažiť sa nájsť spôsoby, ako to zveľadiť. Chcem načúvať ľuďom v Trenčíne a prinášať im návrhy, ako robiť veci lepšie a krajšie,“ vysvetľuje.


Trenčín bude mať v osobe mestského kurátora garanta celkovej starostlivosti o verejný priestor. Spolu s odborníkmi, odborníčkami, zamestnancami a zamestnankyňami mestského úradu sa bude v najbližších rokoch usilovať posunúť verejný priestor v Trenčíne na vyššiu úroveň.


Text: Mirka Gúčiková Foto: Júlia Gavačová

0 comments

コメント


bottom of page