top of page

Tlačová konferencia s Kateřinou Šedou o projekte Sobota v nedeľu

9. 8. 2021 prebehla tlačová diskusia s českou umelkyňou Kateřinou Šedou, manažérkou projektu Trenčín 2026 Luciou Dubačovou ako aj primátorom mesta Trenčín Richardom Rybníčkom. Konferencia bola zameraná na predstavenie umeleckého projektu SOBOTA V NEDEĽU - Špeciálny kompenzačný bonus 2021, ktorý v Trenčíne prebieha od júna do septembra 2021.