top of page

Spúšťame vzdelávanie v kultúre

Európske hlavné mesto kultúry si vyžaduje projekty a podujatia na medzinárodnej úrovni. Aby sme ich v Trenčíne vedeli zorganizovať, spúšťame Runway - vzdelávacie programy pre rôznych ľudí.


Od profesionálov v kultúre, cez mladých, ktorí sa chcú venovať tvorbe podujatí a festivalov až po tých, ktorí chcú byť ambasádormi Európskeho hlavného mesta kultúry vo svojich komunitách. Runway bude naša spoločná vzletová dráha na ceste k Európskemu hlavnému mestu kultúry 2026.


Jedným z programov je Runway | Profesionáli z kultúry. Ide o semestrový vzdelávací kurz, ktorého cieľom je zvyšovanie kompetencií v oblasti kultúrneho manažmentu. Pomôže do organizácie alebo projektu vniesť strategické plánovanie, interdisciplinaritu, udržateľnosť a medzinárodný kontext. Zameriava sa aj na prácu s publikom a prácu v tíme. Kurz je určený pre kultúrnych manažérov z verejných aj súkromných organizácií a inštitúcií (zástupcov zriaďovanej aj nezriaďovanej kultúry), ktorí chcú svoje projekty alebo organizácie posunúť na medzinárodnú úroveň. Je vhodný rovnako pre začiatočníkov, ako aj pre pokročilých. Primárne sa zameriava na ľudí z Trenčína a Trenčianskeho kraja.

Podobné vzdelávanie doposiaľ prebieha aj v Košiciach pod hlavičkou projektu Escalator, ktorý bol pre mnohé košické kultúrne organizácie zlomovým momentom v ich fungovaní. Pekným príkladom je aj medzinárodný projekt Tandem.


Stretnutie s ľuďmi z kultúry v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne

V júni sme zorganizovali stretnutie s ľuďmi z kultúry, ktorým sme odprezentovali východiská kurzu a vo workshope zbierali informácie o ich potrebách a očakávaniach zo vzdelávania. Často hovorili o práci s publikom, potrebe finančnej podpory, prepájania sa navzájom a tiež sieťovania v rámci Európy. Vďaka účastníkom z Trenčína aj z Trenčianskeho regiónu, zástupcom zriaďovanej aj nezriaďovanej kultúry či jednotlivcom sme získali dôležitú spätnú väzbu na dotvorenie kurzu podľa potrieb Trenčianskeho regiónu.


Registráciu na jesenný semester spustíme v auguste 2022. Ak chcete byť prví, komu dáme o prihlasovaní vedieť, kliknite a zapíšte sa do formulára sem.


Foto: Juraj Majerský0 comments

Comentarios


bottom of page