top of page

Slovenský preklad Bid-Booku Cultivating Curiosty je na svete :)

Veľmi sa tešíme, že sa nám podarilo spoločne preložiť a pripraviť aj slovenský preklad Bid Booku Cultivating Curiosity, s ktorým sme sa dostali do druhého kola v rámci kandidatúry na Európske hlavné mesto kultúry na rok 2026.


Slovenský preklad si môžete prečítať na záložke BID BOOK.
Projekt Cultivating Curiosity / Pestovanie zvedavosti vznikal počas roka 2020 a okrem celého tímu Trenčín 2026 a zamestnancov mesta Trenčín sa na ňom podieľali občania prostredníctvom odpovedí v dotazníkoch, rôzne organizácie a združenia v rámci fokusových skupín a zapojených projektov ale aj veľké množstvo umelcov, konzultantov a expertov z rôznych smerov. Výsledkom niekoľkomesačnej práce okrem vytvorenia plánov aktivít ako aj samotných umeleckých projektov bolo napísanie 60 stranového dokumentu, ktorý bol následne vyhodnocovaný porotou. Formát Bid Booku bol Ministerstvom kultúry SR a Európskou komisiou dopredu určený na 60 strán vo formáte A4 a na to, aby mohol byť projekt úspešne odovzdaný, musel tím Trenčín 2026 odpovedať na 38 vopred určených otázok.

Otázky sú z rôznych sfér od všeobecných otázok o meste Trenčín ako aj regióne, prínosu projektu z hľadiska dlhodobej stratégie, kultúrneho programu, európskeho rozmeru a