top of page

Prečo titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 získal práve Trenčín?

Ministerstvo kultúry SR zverejnilo správu medzinárodnej poroty o výbere Európskeho hlavného mesta kultúry 2026. Píše sa v nej, ako porota vnímala finálové prihlášky miest Nitra, Trenčín a Žilina a tiež ich obhajoby tímami, ktoré v mestách kandidatúru pripravovali. Pre každé mesto spísala aj odporúčania.


Podľa správy “skupina odborníkov prihliadala na program špecificky navrhnutý pre rok hosťovania EHMK a program obsahujúci silný európsky rozmer”. Hodnotenie projektu Trenčín 2026 je v správe viac ako lichotivé. Vnímame ho ako ocenenie práce, povzbudenie do ďalších rokov a zároveň záväzok, že sa veľmi pozitívne hodnotené plány a vízie projektu Trenčín 2026 preklopia do reality.


Prinášame vám záver hodnotenia projektu Trenčín 2026. Celú správu nájdete na webovej stránke Ministerstva kultúry SR.


Prihláška mesta Trenčín je koncepčne silná a veľmi dobre štruktúrovaná. Navrhovaná kultúrna koncepcia je dobre zakotvená v potrebách mesta, regiónu a obyvateľov a má potenciál v Trenčíne zanechať dôležitý trvalý odkaz. Vo svojej podstate demonštruje, ako sa malé mesto v strednej Európe môže kultúrou, otvorenosťou a spoluprácou stať skutočne európskym mestom – mestom, v ktorom budú ľudia radi žiť a chodiť doň na návštevy.


Navrhovaný kultúrny a umelecký program je koncepčne silný, relevantný a dobre štruktúrovaný a všetky jeho časti vysielajú jasnú a koherentnú správu. Program napriek tomu nie je nemenný a vyvíja sa s ambíciou priniesť najvyššiu možnú kvalitu umeleckého prejavu – zaistením spolupráce jednotlivých komunít a vytvorením rozmanitých projektov pre všetkých. Navrhované programy demonštrujú vlastný a úprimný európsky rozmer prirodzene založený na medzinárodnej spolupráci v rámci každého čiastkového projektu.


Organizačná štruktúra prípravy na projekte EHMK je dobre navrhnutá a má dostatočne schopný a profesionálny realizačný tím. Financovanie je a bude zabezpečené z verejných a súkromných zdrojov.


Snaha o dosah v prihláške je mimoriadne jasná. Projektový tím plánuje originálnym a prierezovým spôsobom osloviť širokú škálu rôznych skupín, vrátane znevýhodnených osôb.


Prihláška má silnú politickú podporu na miestnej, aj krajskej úrovni. Kľúčoví špecialisti prípravného tímu už boli vymenovaní a mesto má obdivuhodné plány na zvyšovanie svojich kapacít (viac ako 60 % projektov zahŕňa zvyšovanie kapacít), takže niet pochýb o tom, že mesto má dostatočné kapacity na zvládnutie príprav na EHMK.”


(Citované zo správy skupiny odborníkov k výberu Európskeho hlavného mesta kultúry 2026 na Slovensku)


0 comments

Comments


bottom of page