top of page

Poznáme víťazov prvej otvorenej výzvy Garáže

S radosťou vám oznamujeme, že víťazkou a víťazom prvej otvorenej výzvy Garáže a jej novými prevádzkovateľmi na obdobie od augusta do októbra 2022 sa stávajú:


Yasmine Cabanová a Marek Niejadlík


Gratulujeme a tešíme sa!


Kto sú Yasmine Cabanová a Marek Niejadlík?


Yasmine a Marek sú kamaráti z Trenčína, ktorých spája záujem o umenie, chuť získavať nové skúsenosti a spoznávať nových ľudí s túžbou spraviť niečo významné pre kultúru v našej krajine.


Yasmine Cabanová študuje Dramaturgiu a manažment hudby na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Druhý ročník štúdia študovala na katedre Hudobnej produkcie Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne. V rámci tejto školy oba semestre pracovala v divadle na produkcii študentskej komornej opery. Prvý semester ako asistentka, druhý ako produkčná. V roku 2021 a 2022 stážovala na showcaseovom festivale Sharpe v Bratislave.


Marek Niejadlík organizuje vlastné drum and bassové podujatie s názvom Deer Bass, ktoré sa tento mesiac uskutoční už po 17. krát. Je tiež spoluorganizátorom Open Micu konajúceho sa v Klube Lúč. Okrem toho sám pôsobí ako producent v oblasti elektronickej hudby. V roku 2021 s kamarátmi založil rapové zoskupenie Spicy India, pre ktoré tvorí hudbu a koncom roku 2021 vydali vlastné EP.


S kým plánujú na programe v Garáži spolupracovať?

Yasmine a Marek si na pomoc prizvali trenčiansky Klub Lúč, Fest Art a občianske združenie Formaat, ktoré založila skupina trenčianskych výtvarníkov a už počas prípravy prihlášky oslovili množstvo kapiel a umelcov.


Ako si predstavujú program v Garáži pod ich vedením? Prečo zvíťazili?

Yasmine a Marek návrh vo svojej prihláške kvalitne prepracovali a do prog