top of page

Pocitová mapa na Festarte a Trenčíne na korze už v sobotu

Príďte sa podeliť o vaše pocity z verejného priestoru nášho mesta!


Tešíme sa na sobotu a spojenie Fest Artu a Trenčína na korze! Na ulici 1.Mája nás všetkých čaká už štvrtý ročník mestského trhu Trenčín na korze s krásnymi vecami a bohatým programom. Z neho plynule prejdeme na piaty ročník kultúrno-umeleckého festivalu Fest Art na parkovisku Gymnázia Ľ.Štúra. Tam počas dňa môžeme sledovať umelcov maľovať stenu veľkú 240m2, užiť si koncerty, divadlo, kávu, drink, dať sa ostrihať…


Na parkovisku Gymnázia Ľ.Štúra sa s vami stretneme nad pocitovou mapou o kvalite verejného priestoru a vizuálnom smogu v Trenčíne. Budeme sa vás pýtať na príjemné a nepríjemné prvky vo verejnom priestore. Napríklad na stav lavičiek, košov, osvetlenia, na stav prvkov výtvarného umenia vo verejnom priestore, na prekážky na chodníkoch a cestách, nevhodne umiestnenú reklamu, veľa vizuálneho smogu… Alebo naopak na príklady vizuálne kvalitného priestoru v našom meste či príjemnej prezentácie prevádzky. Tieto miesta a pocity zaznačíme do mapy a zapíšeme si vaše komentáre.