top of page

Pocitová mapa na Festarte a Trenčíne na korze už v sobotu

Príďte sa podeliť o vaše pocity z verejného priestoru nášho mesta!


Tešíme sa na sobotu a spojenie Fest Artu a Trenčína na korze! Na ulici 1.Mája nás všetkých čaká už štvrtý ročník mestského trhu Trenčín na korze s krásnymi vecami a bohatým programom. Z neho plynule prejdeme na piaty ročník kultúrno-umeleckého festivalu Fest Art na parkovisku Gymnázia Ľ.Štúra. Tam počas dňa môžeme sledovať umelcov maľovať stenu veľkú 240m2, užiť si koncerty, divadlo, kávu, drink, dať sa ostrihať…


Na parkovisku Gymnázia Ľ.Štúra sa s vami stretneme nad pocitovou mapou o kvalite verejného priestoru a vizuálnom smogu v Trenčíne. Budeme sa vás pýtať na príjemné a nepríjemné prvky vo verejnom priestore. Napríklad na stav lavičiek, košov, osvetlenia, na stav prvkov výtvarného umenia vo verejnom priestore, na prekážky na chodníkoch a cestách, nevhodne umiestnenú reklamu, veľa vizuálneho smogu… Alebo naopak na príklady vizuálne kvalitného priestoru v našom meste či príjemnej prezentácie prevádzky. Tieto miesta a pocity zaznačíme do mapy a zapíšeme si vaše komentáre.Na budúci rok bude mapa s vyzbieranými podnetmi (nielen z tohto podujatia) spracovaná do interaktívnej podoby. Poslúži ako jeden z podkladov pre náš dlhodobý projekt Mesto pretvorené (City Reimagined), ktorí má ambíciu začať s riešením vizuálneho smogu a kvality verejného priestoru v našom meste.


Mesto pretvorené sme odštartovali ešte počas kandidatúry, v roku 2021, medzinárodnou konferenciou pod vedením trenčianskej Hlavy 5 v spolupráci s Kaunas Biennal (LT). Konferencia sa venovala umeleckým dielam vo verejnom priestore, ich príbehom a procesu revitalizácie. Napríklad, vedeli ste, že pred rokom 1989 sa nachádzalo vo verejnom priestore Trenčína viac ako 120 umeleckých diel? Žiaľ, dnes je ich už len okolo 80.


Tento rok prebehne rozsiahle mapovanie súčasného stavu verejného priestoru v Trenčíne. Na základe workshopov a komunikácie s ľuďmi, ktorých sa to týka (od odborníkov až po majiteľov prevádzok), sa začnú spracúvať strategické metodiky na zlepšenie situácie. Výsledky tejto práce uvidíme postupne vo verejnom priestore od budúceho roka.


Mesto pretvorené ponúka Trenčínu príležitosť stať sa vzorom pre iné mestá, ktoré bojujú proti vizuálnemu smogu a necitlivým urbanistickým riešeniam. A to nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. Viac o Meste pretvorenom si môžete prečítať v Bid booku na strane 32.


Tešíme sa na stretnutie s vami nad pocitovou mapou!


0 comments

Kommentare


bottom of page