top of page

Nova Gorica vyhlasuje súťaž o mestských zásahoch

Updated: Dec 7, 2023

Prihláste sa s vašim návrhom a získajte Obec Nova Gorica ako súčasť GO! 2025, vyhrajte s vašim návrhom a získajte 1 200 EUR!


Európske hlavné mesto kultúry vyzýva umelcov, aby vytvorili návrhy mestských zásahov, ako sú nástenné maľby alebo nástenné inštalácie. V máji a júni 2021 sa v ich pohraničnej oblasti uskutočnia dve veľké a dôležité udalosti: Giro d’Italia a cyklistické preteky Slovinska, ktoré pritiahnu veľkú pozornosť medzinárodnej verejnosti.


Európske hlavné mesto kultúry chce preto tieto dve športové podujatia natrvalo označiť umeleckými zásahmi, ktoré spestria trasu pozdĺž hranice a dajú príležitosť kreatívne predstaviť oblasť a jej cezhraničný život. Témou umeleckých zásahov je sloboda pohybu, prednosť majú návrhy, ktoré zahŕňajú aj témy cyklistiky, bezhraničnosti alebo Európy.


Prostredníctvom verejnej výzvy porota z GO! 2025 vyberie návrhy umeleckých zásahov do piatich lokalít v pohraničnej oblasti Novej Gorice (fotografie na stránke Nova Gorica). Vybraní umelci dostanú za každý zásah zaplatené 1 200 EUR a uhradia sa im všetky náklady na materiál.


0 comments
bottom of page