top of page

Načo je nám Kreatívny inštitút Trenčín?

Updated: Feb 4, 2022

Kreatívny inštitút Trenčín má v angličtine skratku CIT (Creative Institute Trenčín). Už to nie je len slovná hračka. Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026 bude s citom koordinovať CIT. Načo je nám ďalšia inštitúcia a prečo projekt EHMK nemôže realizovať mesto Trenčín?


Záruka nezávislosti

Vytvorenie nezávislej inštitúcie, ktorá bude koordinovať trenčiansky program Európskeho hlavného mesta kultúry 2026, bola zásadná podmienka od poroty hodnotiacej kandidujúce mestá. Skúsenosti z Európskych hlavných miest kultúry ukázali, že koordinačný tím nemôže byť ovplyvňovaný výsledkami volieb. Závislosť od meniacej sa politickej situácie ohrozuje, aby sa program EHMK udial tak, ako bol prezentovaný a spísaný vo víťaznom Bid booku (prihláške, pláne). Preto porota aj teraz očakávala, že do finále už mestá prídu s podporou mestského zastupiteľstva a kraja na založenie a fungovanie nezávislej inštitúcie. Na Slovensku to ani nie je novinka. Program Európskeho hlavného mesta kultúry Košice 2013 koordinovala na to založená nezisková organizácia, ktorá figuruje od roku 2015 pod názvom CIKE (Creative Industry Košice). Funguje dodnes a zaoberá sa podporou a rozvojom kultúry a kreatívneho priemyslu.

To isté sa deje v Trenčíne. Kreatívny inštitút Trenčín (CIT) dostal na jeseň 2021 podporu mestského zastupiteľstva a poslancov župy. Jeho vznik bol podmienený získaním titulu. Neziskovú organizáciu založili mesto Trenčín a Trenčiansky samosprávny kraj v januári 2022.

CIT bude pod dohľadom správnej a dozornej rady. Bude mať na starosti, aby všetko prebehlo podľa plánu - Bid booku. Väčšinu projektov v pláne bude táto nezisková organizácia iba koordinovať, realizovať ich budú organizácie z Trenčína, Trenčianskeho regiónu, zo Slovenska alebo aj zo zahraničia.