top of page

Most v Trenčíne zažiaril farbami dúhy 


Na znak sústrasti rodinám zavraždených Juraja a Matúša a na znak vyjadrenia podpory LGBTI+ ľuďom a túžby po bezpečí, slobode a rovnosti pre všetkých v nedeľu 27. 11. 2022 starý železničný most v Trenčíne zažiaril vo farbách dúhy.

K tichému vizuálnemu aktu vyjadrenia spolupatričnosti sa pridalo viac ako 200 subjektov z trenčianskeho regiónu a okolia. Išlo o kultúrne a občianske organizácie, priestory, festivaly, umelecké zoskupenia, firmy a jednotlivcov, ktorí sa svojím podpisom pridali k spoločnému memorandu.Vyhlasujeme, že hlavným zmyslom nielen Európskeho hlavného mesta kultúry, ale aj kultúry celkovo, je vytvárať prostredie, v ktorom sú vítaní všetci bez ohľadu na národnosť, vierovyznanie, zdravotný stav, sociálno-ekonomické postavenie, či sexuálnu orientáciu.

Zdôrazňujeme: „Apelujeme na to, aby všetky priestory v Trenčíne a trenčianskom regióne boli pre každého. Spýtajme sa samých seba, čo môžeme spraviť preto, aby naša firma, organizácia, škola, úrad, kaviareň či verejný priestor, kde sa stretávame, boli bezpečné pre všetkých. Čo môžeme spraviť preto, aby sa tu každý cítil prijatý a vnímal, že sem patrí? Pomôže nám k tomu kultúra svojimi aktivitami, ale aj naše každodenné akty láskavosti, záujmu, prijatia a otvorenosti.“ 

Pridali sme sa tak k iniciatíve festivalu Pohoda Slovenská Tepláreň, v rámci ktorej sa na Slovensku koná viac ako 200 podujatí rôznych žánrov.

Celé znenie memoranda nájdete tu: https://www.trencin2026.sk/post/most-zaziari-farbami-duhy


Zoznam signatárov:

Trenčín 2026

Klub Lúč

Deadred Records

Vinyl lab

Artkino Metro

Mgr. Zuzana Mišáková DiS.art Mestské divadlo Trenčín