top of page

Kľúčový zákon pre Európske hlavné mesto kultúry je v Národnej rade


Na májovej schôdzi NR SR budú poslankyne a poslanci hlasovať o novom zákone o Európskom hlavnom meste kultúry. Pre projekt Trenčín 2026 ide o existenčný krok, ktorý nasleduje po viac ako ročných rokovaniach s Ministerstvom kultúry a národnými inštitúciami. 

Návrh zákona definuje, kto môže projekt vykonávať, upravuje právne vzťahy vykonávateľa s priamymi realizátormi projektu a systém financovania. Jeho cieľom je nastavenie financovania projektu transparentne, funkčne, zmysluplne, a tak, aby sa projekt stihol zrealizovať do roku 2026, keď sa naň budú upierať oči celej Európy.