top of page

Dôležitý zákon pre Trenčín podpísala prezidentkaKeď naše mesto získalo titul Európske hlavné mesto kultúry 2026, boli sme šťastní a hrdí. Teraz sa podarila ďalšia vec, ktorá je rovnako dôležitá. V Národnej rade SR prešiel v máji zákon, vďaka ktorému môžeme pokračovať podľa plánu. Začiatkom júna ho podpísala prezidentka.


Hoci Trenčín je na Slovensku už druhé mesto, ktoré ponesie titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK), pre tento projekt medzinárodného významu sme nemali legislatívnu úpravu.


Skúsenosti ukázali, že potrebujeme vhodný právny rámec, aby sme mohli robiť aktivity spojené s titulom EHMK v plánovanej kvalite, v termíne do roku 2026, v súlade so zákonmi SR a zároveň s podmienkami od Európskej komisie.


A to najmä preto, že celý projekt Európskeho hlavného mesta kultúry je zmena mesta a regiónu, ktorá sa bežne deje desaťročia, ale my ju ideme urobiť za 4 roky. Aby sa to stihlo, potrebujeme právny systém, ktorý nám to umožní.


Nový zákon prichádza po našich viac ako ročných rokovaniach s Ministerstvom kultúry SR a národnými inštitúciami. Nejde o európsky ani slovenský unikát. Aj ostatné štáty v Európe museli uskutočniť rôzne legislatívne úpravy, aby umožnili realizáciu projektov Európskych hlavných miest kultúry. Na Slovensku, dokonca, už mnoho rokov existuje totožná úprava v zákone o športe. 


Zákon definuje, kto môže projekt vykonávať, upravuje právne vzťahy vykonávateľa s priamymi realizátormi projektu a systém financovania. Jeho cieľom je nastavenie financovania projektu transparentne, funkčne, zmysluplne, a tak, aby sa projekt stihol zrealizovať do roku 2026, keď sa naň budú upierať oči celej Európy. 


Veľmi nás tiež teší, že sme sa zároveň stali priekopníkmi pre ďalšie slovenské mestá, ktoré ponesú prestížny titul Európske hlavné mesto kultúry. Zákon aj im uľahčí prácu.


Projekt Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026 teraz finančne podporujú mesto Trenčín a Trenčiansky samosprávny kraj. Ďalším krokom je uzavretie zmluvy s Ministerstvom kultúry SR o finančnej podpore projektu.

Lucia Dubačová

Riaditeľka Trenčín 2026

0 comments

Comments


bottom of page