top of page

Miesta v meste, ktoré spoločne užívame, označujeme ako verejný priestor. Ide o ulice a námestia, vnútrobloky, parky, átriá, nábrežie či prírodné prostredie...  Projekt Mesto pretvorené má za cieľ dlhodobú zmenu verejného priestoru podľa súčasných európskych štandardov. To znamená na miesta príjemné, prístupné a udržateľné.  

Aj projekt Mesto pretvorené mení Trenčín trvalo k lepšiemu: 

Nevyužité miesta ožívajú - spolu s obyvateľmi mesta objavíme potenciál Trenčína pre pobyt v jeho verejných priestoroch. Budeme pracovať na tom, aby verejné priestory boli živé, príjemné, prístupné a lepšie využívané rôznymi skupinami obyvateľstva.

Vznikajú príležitosti - projekt vnáša kultúru do verejného priestoru a venuje sa tomu, ako verejný priestor vyzerá. V rámci projektu už prebehlo zisťovanie aktuálnej situácie, analýza problémov  a návrh riešení. Jedným z nich je vytvorenie novej pozície mestského kurátora/mestskej kurátorky, ktorého/ktorej prácou bude najmä boj proti vizuálnemu smogu – tj presycovaniu verejného priestoru reklamou. 

Pribúdajú zážitky – obsahom projektu budú nielen debaty, konferencie a podujatia pre verejnosť na tému verejných priestorov. Oživenie priestoru prebehne aj cez umelecké zásahy, ktoré nás inšpirujú na využívanie mestských priestorov inak ako doposiaľ.  

Mesto pretvorené ponúka Trenčínu príležitosť stať sa vzorom pre iné mestá, ktoré bojujú proti vizuálnemu smogu a necitlivým urbanistickým riešeniam. A to nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. Projekt Mesto pretvorené je súčasťou plánu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. Nájdete ho v projektovej knihe vybranej medzinárodnou porotou, tzv. Bid booku na strane 32.  

Čo je nové?

Mesto Trenčín hľadá

mestského/kú
kurátora/ku

Čo sa doteraz udialo v projekte
Mesto pretvorené?

gumicka2.png

Project Manager fot the Cultural
and Creative Industries
 

zdenka.pepelova@trecnin2026.eu

Zdenka Pepelová

Zdenka Pepelová

bottom of page