top of page

Čo je to Európske hlavné mesto kultúry? 

 

Európske hlavné mesto kultúry je iniciatíva Európskej únie. Každý rok získajú tento titul 2 mestá. Tieto mestá sú z 2 rôznych krajín Európskej únie. Každé 3 roky titul získajú 3 mestá. Tretie mesto je z krajiny, ktorá nie je súčasťou Európskej únie.

 

Napríklad v roku 2026 budú dve Európske hlavné mestá kultúry - slovenský Trenčín a fínske Oulu.

 

Ako sa Trenčín stal Európskym hlavným mestom kultúry?

 

Na to, aby sa Trenčín stal Európskym hlavným mestom kultúry sa musel zúčastniť súťaže na Európske hlavné mesto kultúry 2026. V roku 2026 totiž budú dve Európske hlavné mestá kultúry - na Slovensku a jedno vo Fínsku. Medzinárodná porota zložená z nezávislých expertov posudzovala oddelene slovenské mestá a oddelene fínske mestá.

 

Príprava na finále trvala takmer dva roky. Na Slovensku sa do súťaže prihlásilo osem slovenských miest - Banská Bystrica, Hlohovec, Martin, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina. Na to, aby sa mestá mohli zúčastniť súťaže, museli predložiť návrh, plán. Tento plán je nazývaný bid book. Hovorí o tom, čo sa v meste zmení. Mestá tiež museli plán odprezentovať a odpovedať na otázky poroty. Do druhého kola porota vybrala Nitru, Trenčín a Žilinu. 

 

Všetky tri mestá dostali veľa otázok, ktoré museli v ich pláne lepšie rozpracovať. Porota im tiež povedala, aké sú slabé miesta ich plánu a čo by mali ešte premyslieť. V druhom kole mali niekoľko mesiacov na to, aby zabezpečili, že ich plán sa dá uskutočniť a odpovedali na všetky otázky. Potom predložili porote vylepšený a jasnejší plán. Porota sa prišla do miest aj pozrieť. Potom tímy ľudí za každé mesto prezentovali vylepšený plán a zasa odpovedali na otázky poroty. Vo finále sa porota zhodla na tom, že titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 získa naše mesto - Trenčín so sloganom Pestovanie zvedavosti.

Čo znamená slogan Pestovanie zvedavosti?

 

„Pestovanie zvedavosti“ je názov a slogan prihlášky, plánu, bid booku Trenčína. Je to tiež hlavná myšlienka, ktorá spája všetky projekty a podujatia.

 

Pod pojmom „Pestovanie zvedavosti“ rozumieme rozvíjanie predstavivosti, spoluprácu v skupinách, stretávanie a diskutovanie. Pestovanie zvedavosti ponúka tiež impulzy a dôvody zmeniť to, čo nám už neslúži na niečo prospešné.

 

Zvedavosť nám pomáha byť kreatívni - pýtať sa otázky, experimentovať a skúšať nové veci a hľadať riešenia na príjemné spolunažívanie s ostatnými.

Čo Trenčínu prinesie titul Európske hlavné mesto kultúry? 

 

Titul Európske hlavné mesto kultúry znamená, že Trenčín v roku 2026 bude centrom kultúry v krajine, a aj v Európe. V Trenčíne a v Trenčianskom regióne bude mnoho podujatí a diskusií o kultúre a umení. 

 

Európske hlavné mesto kultúry menia mestá k lepšiemu. Vždy hovoria veľa o miestnych komunitách, histórií a identite. Je to šanca ukázať ľuďom v Európe, čo sa deje v meste a regióne. Tiež je to šanca ukázať obyvateľom mesta a regiónu, čo je dôležité v Európskej kultúre.

 

Príprava na titul bude trvať štyri roky. V Trenčíne sa veľa zmení. Opravia sa budovy, upravia verejné priestranstvá. Napríklad sa zrekonštruuje starý železničný most a upravia sa brehy rieky. Vytvorí sa tak nový zaujímavý priestor pre kultúru. Zrekonštruuje sa aj galéria, knižnica, Župný dom, postaví sa kontajnerové divadlo atď.  

 

Postupne sa budú začínať podujatia. Rok 2026 bude v Trenčianskom regióne kultúrne veľmi bohatý - výstavy, koncerty, diskusie, podujatia pre každého. Niektoré z nich zostanú aj po roku 2026.

 

To ale nie je všetko. Aby sme vedeli zorganizovať toľko podujatí a prijať návštevníkov zo Slovenska aj zo zahraničia, vytvoria sa nové pracovné príležitosti a miesta. 

 

V Trenčíne budeme mať všetci veľa príležitostí sa vzdelávať - aby sa u nás dorozumeli cudzinci, aby sme sa vedeli prepojiť s umelcami aj organizáciami zo zahraničia, aby sme rozšírili svoje obecenstvá, vedeli organizovať kultúrne podujatie a aby sme ich organizovali čo najviac ekologicky.  

 

Na čo môže byť pre organizácie dobré prepájať sa s Európskymi partnermi? 

 

My všetci spoluprácou s európskymi umelcami a organizáciami porastieme a prinesieme do Trenčína niečo nové a prínosné. Ako sme sa to napríklad naučili pri vytvárení ľahko čitateľnej verzie nášho plánu - bid booku v spolupráci s organizáciou Impact Foundation. Vďaka nej sme prišli na to, že aj zložité strategické dokumenty sa dajú napísať tak, aby boli prístupné naozaj pre všetkých.

Kto to všetko zaplatí? 

 

Titul neznamená obrovský kamión peňazí z Európy. Aby sme si vybudovali moderné Európske hlavné mesto kultúry 2026, všetci kľúčoví aktéri sa spoja. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo na obdobie 2022 - 2027 5,4 milióna EUR na podporu Európskeho hlavného mesta kultúry. Krajské zastupiteľstvo odsúhlasilo 5 miliónov EUR. Na podporu investičných projektov Európskeho hlavného mesta kultúry Ministerstvo kultúry z eurofondov vyčlenilo sumu 40 miliónov EUR. Aktivity Európskych hlavných miest kultúry sponzorujú aj firmy a mestá sa uchádzajú o financie z európskych a slovenských grantových schém.

 

Ako môže byť Trenčín Európske hlavné mesto kultúry, keď nemá divadlo?

 

Aj keď Trenčín nemá kamennú budovu, ktorú by sme nazývali divadlom, má množstvo priestorov pre divadlo. V Posádkovom klube máme divadelnú sálu pre 600 divákov a tiež malé sály pre komornejšie predstavenia. Nové priestory ešte pribudnú - zrekonštruovaná Hviezda bude mať dve multifunkčné sály dokopy pre 330 divákov. V kontajnerovom divadle plánujeme kapacitu 220 ľudí. Plánujeme tiež výstavbu Kultúrneho centra Dlhé hony, kde budú sály pre 200, 100 a 80 ľudí. V Štúdiu Hviezdodvor bude malá koncertná sála pre 100 ľudí.

 

Najnovším trendom v Európe nie je stavať divadlám nové veľké budovy. Iniciatíva Nový Európsky Bauhaus nabáda k rekonštrukcii a modernizácii priestorov, ktoré už mestá majú. V prípade, že stavať treba, odporúča multifunkčné priestory na rôzne druhy podujatí. Na divadlo sa tiež začínajú využívať doposiaľ zabudnuté miesta, ktoré môžu slúžiť ako javiská. V Trenčíne chceme takto využiť napríklad vnútrobloky, nábrežie Váhu a prírodné zákutia. 

 

V našom pláne, bid booku, píšeme, že chceme, aby kultúra prišla bližšie k ľuďom. Už počas kandidatúry sme ukázali, akoby to mohlo vyzerať. Tanečné predstavenie Teleso sa odohrávalo v centre mesta. Tanečníci prepojili tanec a architektúru, keď tancom upozornili na historické pamiatky aj novovybudované veci na námestí. 

 

V októbri tohto roku sme zasa ukázali, že kultúra môže prísť za ľuďmi napríklad aj na stanicu. Pavol Seriš tam odohral ukážku zo svojej autorskej komédie Pri kase. Toto sa bude diať aj v rokoch 2025 -2026 v rámci projektu Nový cirkus. Umelci z Trenčína, zo Slovenska aj zahraničia prinesú divadlo a podujatia von, mimo centra. Tam, kde ľudia žijú a bývajú.

 

Čo sa teraz doteraz udialo?

 

Naše mesto a Trenčiansky samosprávny kraj založili nezávislú neziskovú organizáciu Kreatívny inštitút Trenčín. Prebehlo medzinárodné výberové konanie na výkonného riaditeľa/riaditeľku a umeleckého riaditeľa/riaditeľku a vytvoril sa tím. Momentálne prebieha nastavovanie fungovania Kreatívneho inštitútu Trenčín (CIT), ktorý bude projekt Európskeho hlavného mesta kultúry implementovať. Postupne sa začína s realizáciou projektov podľa časového plánu v bid booku.
 

Čo robí Kreatívny inštitút Trenčín?

 

Kreatívny inštitút Trenčín (KIT) má na starosti, aby všetko prebehlo podľa plánu - bid booku. Väčšinu projektov v pláne bude organizácia iba koordinovať, realizovať ich budú organizácie z Trenčína, Trenčianskeho regiónu, zo Slovenska alebo aj zo zahraničia. 

 

KIT má za úlohu vytvoriť dobré podmienky, aby sa projekty mohli zorganizovať a tiež sa uistiť, že všetko prebieha v súlade s cieľmi a hodnotami plánu Trenčín 2026 a Európskej únie. 

 

Ďalšie otázky a odpovede budeme postupne pridávať. Medzitým sa dozviete viac v Bid booku - čítať ho môžete v slovenčine, angličtine v plnej verzii alebo v ľahko čitateľnej verzii tiež v oboch jazykoch.
 

Ako to bude s pracovnými miestami, môžem vám poslať životopis?

 

Voľné pracovné miesta budeme zverejňovať na webe v sekcii Pridaj sa a informovať o nich na našich sociálnych sieťach.  


V prvej polovici roka 2022 prebehlo medzinárodné výberové konanie na nových riaditeľov/riaditeľky (výkonného a umeleckého). Tím sa postupne do konca roku 2022 rozrástol. Viac o organizačnej štruktúre CITu, zložení a počte zamestnancov sa dozviete v slovenskej verzii Bid booku na strane 85 až 88.

Na čom bude tím Trenčín 2026 pracovať ešte teraz v roku 2022?

 

Tím sa ešte formuje, jednou z úloh teda bude dokončiť tento proces a získať čo najlepších ľudí na plánované pozície.

 

Dôležitou témou bude tiež vzdelávanie. Už v priebehu leta sme predstavili vzdelávacie programy pre kultúrnych profesionálov aj miestnych nadšencov. Postupne tak pripravíme pôdu, aby mohli vznikať kvalitné kultúrne aj komunitné podujatia a aktivity.


Čo je to open call?

 

V slovenskom preklade ide o otvorenú výzvu na umelecké alebo kultúrne projekty podľa konkrétnych kritérii. V oblasti kultúry je zaužívaná práve anglická verzia, preto používame obe.

 

A čo to teda je? Open call je otvorená výzva, ktorá si určuje konkrétne kritériá ako napríklad umelecký žáner, lokalitu, alebo tému. Na rozdiel od bežných grantových kôl open call funguje viac ako súťaž a úspešní je len veľmi obmedzený počet uchádzačov, často aj jeden výherca. 

 

Open call je jednou z odpovedí na to, ako sa dá zapojiť do projektu Trenčín 2026. V programe máme do roku 2026 otvorených výziev naplánovaných hneď niekoľko, ich prehľad si môžete pozrieť aj tu.

 

Aké kultúrne podujatia nás v rámci projektu čakajú v najbližšej dobe?

 

Kultúrnych podujatí a aktivít bude počas rokov 2023 až 2026 v programe mnoho a určite sa o nich včas dozviete. Projekt Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026 má však širší záber, než len organizáciu kultúrnych podujatí. Postupne pripravujeme mesto aj celý región, aby sa stávali kultúrnejšími.

 

Príkladom takejto aktivity, ktorá nás čaká v blízkej dobe, je monitoring kvality verejných priestranstiev v meste z hľadiska vizuálneho smogu. Jeho cieľom je príjemnejšie prostredie pre nás všetkých. Skvalitňovanie verejného priestoru je jedným z dlhodobých projektov Európskeho hlavného mesta kultúry.

 

Aby ste mali prehľad o všetkých aktivitách Trenčín 2026, sledujte naše sociálne siete Instagram a Facebook.

bottom of page