top of page
1.png

Ing. arch. Alexander Topilin

Architekt, člen združenia Hlava 5, člen tímu festivalu Priestor 

vlnka2.png

“Štúdium architektúry ma naučilo hlbšie vnímať svoje okolie, chápať súvislosti, ktoré nie sú na prvý pohľad zreteľné a vidieť krásu aj tam, kde by ju iný nehľadal. Počas štúdia som si vždy, keď to bolo možné, vyberal témy a zadania úzko súvisiace s naším mestom, analyzoval som jeho minulosť, postupný rozvoj a transformáciu, súčasnosť a jeho prirodzený potenciál rásť a rozvíjať sa. Krátko po ukončení štúdia som sa stal súčasťou kreatívneho združenia Hlava 5 a taktiež komunitného multižánrového festivalu Priestor. Tieto aktivity mi dávajú možnosť nanovo spoznávať naše mesto z rôznej perspektívy.”

 

Alexander Topilin vyštudoval architektúru na STU v Bratislave. Aktuálne je súčasťou tímu Hlava 5, ktorý vznikol ako reakcia na súčasný stav výtvarného umenia vo verejnom priestore, ale časom prerástol do plnohodnotného projektu. Vďaka tomuto projektu sa venuje výstavníctvu, publikovaniu, realizáciám vo verejnom priestore, propagácii samotnej témy vzťahu výtvarného umenia, verejného priestoru a architektúry. Hlavným cieľom projektu je vzbudiť záujem obyvateľov o svoje okolie a o kvalitné výtvarné umenie 20. storočia, ktoré nám často bez povšimnutia mizne z nášho verejného priestoru. So svojou priateľkou Natáliou a skupinkou kamarátov sa venuje organizácii a realizácii komunitného festivalu Priestor, ktorý má za cieľ oživiž zabudnuté miesta Trenčína, ktoré už neslúžia svojmu primárnemu účelu. Popri mestských projektoch sa venuje architektonickej tvorbe a ilustrácii. 

 

Prečo by mal byť Trenčín mestom kultúry?

“Ja som sa vďaka projektom súvisiacim s naším mestom naučil vnímať ho také, aké je, ale aj vidieť ho také, aké môže byť, ak sa mu budeme dlhodobo venovať. Verím, že vďaka kultúre a ľuďom, ktorí ju tvoria, to takto postupne dokáže vnímať viac a viac ľudí.” 

Zaujímajú vás projekty, na ktorých Alexander participuje? Spoznajte HLAVA 5 a PRIESTOR.  

bottom of page