top of page

Dátový*á výskumník*čka (PostDoc) pre Európske hlavné mesto kultúry 

Byť súčasťou projektu Európske hlavné mesto kultúry je výnimočná príležitosť. Trenčín je len druhé mesto na Slovensku, ktoré získalo tento titul. Hlavná časť programu nás čaká v roku 2026, no prípravy prebiehajú naplno už dnes, dokonca sme spustili aj niektoré projekty. Práce je čoraz viac, a tak postupne skladáme tím. Budeš novým kúskom, ktorý zapadne do skladačky Trenčín 2026?

Do tímu teraz hľadáme dátovú výskumníčku alebo výskumníka, ktorá*ý bude pracovať na monitoringu a evaluácii Európskeho hlavného mesta kultúry. Výskumník*čka bude spracovávať pokročilé analýzy kvantitatívnych primárnych a sekundárnych dát ako aj spolupracovať s tímom Trenčín 2026, ďalšími aktérmi kultúrnej politiky a výskumnými inštitúciami.

Čo ťa čaká v tíme Trenčín 2026

 • Doplníš multidisciplinárnu výskumnú skupinu pre monitorovanie a evaluáciu Európskeho hlavného mesta kultúry, ktorá pracuje v rôznych oblastiach výskumnej expertízy vrátane kultúrnej politiky, kultúrneho manažmentu, ekonomiky, inžinierstva, projektového manažmentu, diverzity, rovnosti a inklúzie, cestovného ruchu a placemakingu. 

 • Budeš zaregistrovaný*á ako hosťujúci výskumník*čka na Liverpool John Moores University a budeš spolupracovať s ďalšími medzinárodnými a slovenskými univerzitami, kultúrnymi organizáciami a zainteresovanými stranami.

Naše očakávania

 

 • Hotové alebo započaté PhD z výpočtovej alebo kvantitatívnej oblasti, ako sú komputačná sociálna veda, dátová veda, dátová žurnalistika, komputačná lingvistika, informačná veda, sieťová veda atď., s výskumným záujmom o sociálno-kultúrne javy 

 • Alternatívne PhD štúdium so silným kvantitatívnym profilom v rámci humanitných a sociálnevedných odborov, ako sú dejiny umenia, digitálne humanitné vedy, kultúrny manažment, kultúrna politika, kultúrna geografia, manažment turizmu, sociológia, pedagogické vedy a podobne 

 • Programovacie zručnosti (Python, R, D3, Processing alebo podobné) a znalosť datových knižníc na manipuláciu a analýzu dát, zručnosti v oblasti strojového učenia 

 • Prehľad v najmodernejších postupoch strojového učenia, ako je napríklad používanie modelov strojového učenia (ChatGPT, Bing, StableDiffusion), vrátane ich využitia pri písaní kódov 

 • Zručnosti v produkovaní dátových vizualizácií, publikovaných v špičkových multidisciplinárnych časopisoch 

 • Prednosť budú mať kandidáti s multidisciplinárnymi kompetenciami a otvorenosťou na prepájanie kultúrnej a mestskej politiky, kultúrneho manažmentu, cestovného ruchu, wellbeingu, environmentálnej udržateľnosti a ekonomiky 

 • Výhodou je preukázateľná schopnosť produkovať (potenciálne) vysoko impaktovaný výskum, ideálne spracovávaním rozsiahlych socio-kultúrnych dátových korpusov s využitím vizuálnych a audiovizuálnych prvkov a/alebo zachytením štruktúry a dynamiky multidimenzionálnych priestorov (kultúrneho) významu

Požadované vzdelanie

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (magisterský titul) 

 • Ideálne postgraduálne vzdelanie (doktorát)

Požadované jazykové znalosti

 • Povinne Angličtina (B2-C1) 

 • Voliteľne slovenčina alebo čeština (C1)

Čo za to ponúkame 

 

 • Miesto v tíme monitoringu, ktorý realizuje aktivity Trenčín 2026 

 • Príležitosť rásť - s týmto projektom rastie každý z nás, riešime nové výzvy a úlohy  

 • Šancu prispieť: spolupodieľať sa na projekte Európske hlavné mesto kultúry nie je zaujímavé len profesne, je to aj príležitosť spraviť niečo dobré a pekné pre nás všetkých, ktorí tu žijeme  

 • Možnosť príležitostnej práce z domu či na diaľku  

 • Šancu pracovne vycestovať do Európskych hlavných miest kultúry aj iných miest 

 • Možnosť spolupracovať s profesionálmi a profesionálkami z umelecko-kultúrnej sféry zo Slovenskej a zahraničnej scény 

 • Možnosť byť súčasťou zaujímavých podujatí a udalostí 

 • Podporu vo vzdelávaní 

 • Kanceláriu v centre mesta Trenčín  

 • Zázemie v organizácii, ktorá sa hlási k hodnotám:  

 • Pestujeme zvedavosť 

 • Prinášame čerstvý vietor 

 • Prepájame Trenčín s Európou 

 • Tvoríme pre všetkých 

 • Konáme zodpovedne  

 • Základná zložka platu 

 • 1700 – 2050 € brutto mesačne (v závislosti na úrovni kvalifikácie, v budúcnosti možnosť navýšenia) 

 • Plný úväzok

 

Nástup 

 

 • Apríl 2024 / podľa dohody

Tvoja žiadosť má obsahovať

 • Nepovinne aj motivačný list v anglickom alebo slovenskom jazyku maximálne na 1 stranu A4 vo formáte PDF 

 • Kópia dokladu o dosiahnutej kvalifikácii 

 • Krátky popis výskumných skúseností a záujmov 

 • Zoznam výskumných publikácií 

 • Odkaz na alebo úplný text reprezentatívneho výskumneho článku 

 
 

Žiadosť pošli ideálne do 8. 4. 2024 na e-mail hr@trencin2026.eu a do predmetu napíš názov pozície.

Vďaka za záujem o prácu v našom tíme. V prípade splnenia potrebných požiadaviek sa radi ozveme späť.

Informácie o spôsobe spracúvania osobných údajov nájdeš tu: https://www.trencin2026.sk/gdpr  

bottom of page