top of page

SENIOR MANAŽÉR/KA (COO) pre Trenčín 2026

Do nášho tímu hľadáme skúseného a dôsledného človeka, ktorý sa postará o plynulé riadenie procesov, kancelárie a tímu Kreatívneho inštitútu Trenčín.

Byť priamo pri tom, ako sa pripravuje Európske hlavné mesto kultúry, je jedinečná a historická príležitosť. Trenčín je len druhé mesto na Slovensku, ktoré ponesie tento titul. Nasledujúce roky sa budeme veľa vzdelávať, cestovať a spoznávať iné Európske hlavné mestá kultúry a zbierať inšpirácie pre Trenčín 2026. Môžete s nami pracovať, aj keď nie ste z Trenčína alebo okolia. Veľmi radi a často využívame prácu z domu a porady organizujeme hybridne.

Aké budú Vaše hlavné úlohy?  

 • Manažment tímu 30 - 60 ľudí v dynamickej, rozvíjajúcej sa organizácií

 • Zabezpečiť, aby sa všetky procesy vykonávali vhodným a nákladovo efektívnym spôsobom. 

 • Zlepšovať systémy prevádzkového riadenia, procesy a prinášať osvedčené postupy v rámci celej organizácie. 

 • Nákup zariadenia, materiálu, služieb a techniky, plánovanie zásob a dohľad nad efektívnosťou skladu. 

 • Pomáhať s udržiavaním súladu procesov organizácie s právnymi predpismi. 

 • Formulovať strategické a prevádzkové ciele. 

 • Skúmať finančné údaje a využívať ich na zlepšenie efektívnosti. 

 • Spravovať prevádzkové rozpočty a prognózy. 

 • Byť spojovacím článkom medzi monitoringovým tímom a programovým tímom CIT (komunikácia v angličtine). 

 • Riadenie a spolupráca s HR Manažérkou.  

 • Hľadanie spôsobov, ako zvýšiť kvalitu aktivít organizácie. 

 • V prípade potreby konať v mene generálnej riaditeľky. 

Ideálny/a kandidát/ka má: 

 • vysokoškolské vzdelanie II.stupňa

 • preukázateľné pracovné skúsenosti na pozícii prevádzkového manažéra alebo na podobnej pozícii, 

 • znalosť organizačnej efektívnosti a riadenia organizácie, 

 • skúsenosti s tvorbou rozpočtu a prognózami, 

 • znalosť pracovnoprávnych a finančných zásad ideálne vo verejnom sektore, 

 • vynikajúce komunikačné schopnosti, 

 • schopnosť viesť ľudí, 

 • vynikajúce organizačné schopnosti, 


 • flexibilita myslenia a schopnosť prinášať kreatívne riešenia, 

 • plynulú komunikáciu v anglickom jazyku, 

 • výhodou môže byť vysokoškolské vzdelanie v oblasti obchodu, prevádzkového riadenia alebo v príbuznom odbore 


Čo ponúkame my?  

 • 1800 € brutto mesačne (základná mzda)

 • plný úväzok s nástupom podľa dohody 

 • prácu v inšpiratívnom prostredí mladých ľudí 

 • 5x sick day ročne 

 

Čo nám treba poslať?

 

 • Profesný životopis v anglickom alebo slovenskom jazyku vo formáte PDF  

 • Motivačný list v anglickom alebo slovenskom jazyku maximálne na 1 stranu A4 vo formáte PDF    

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov, ak si uchádzač želá byť zaradený do databázy pre účely potenciálneho neskoršieho oslovenia s pracovnou ponukou 

 

Vaše životopisy zasielajte na mail lucia.dubacova@trencin2026.eu. Do predmetu mailu napíšte názov pozície Budeme kontaktovať len uchádzačov, ktorí spĺňajú naše požiadavky. Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania. 

 

Ochrana osobných údajov: Informačná povinnosť podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je zverejnená na webovej stránke https://www.trencin2026.sk/gdpr 

bottom of page