top of page

Špecialista/ka pre verejné obstarávanie pre Trenčín 2026

Do nášho tímu hľadáme dôležitú osobu, ktorá zabezpečí a zaručí správny postup pri verejnom obstarávaní. Pridajte sa k nám, ak poznáte príslušnú legislatívu, máte skúsenosti v oblasti VO a radi by ste prispeli k realizácii tohto jedinečného projektu.  

  

Byť priamo pri tom, ako sa pripravuje Európske hlavné mesto kultúry, je jedinečná a historická príležitosť. Trenčín je len druhé mesto na Slovensku, ktoré ponesie tento titul. Nasledujúce roky sa budeme veľa vzdelávať, cestovať a spoznávať iné Európske hlavné mestá kultúry a zbierať inšpirácie pre Trenčín 2026. Môžete s nami pracovať, aj keď nie ste z Trenčína alebo okolia. Veľmi radi a často využívame prácu z domu a porady organizujeme hybridne. 

 

 

Aká budú Vaše hlavné úlohy? 

 

 • komplexne zabezpečuje proces obstarávania tovarov a služieb 

 • zodpovedá za prípravu a organizáciu prideleného obstarávania 

 • zabezpečuje spracovanie podkladov s oddeleniami, pre ktoré sa obstarávanie zabezpečuje 

 • spolupracuje s oddeleniami pri príprave a priebehu obstarávania 

 • zabezpečovanie procesov vyhlasovania zákaziek, vyhodnocovanie ponúk, prípravy zmlúv pre uzavretie a ich zverejnenie 

 • vyhodnocuje splnenie podmienok účasti záujemcov vo verejnom obstarávaní 

 • zabezpečuje schválenie a uzatvorenie zmluvy na obstaranie zákazky podľa výsledkov verejného obstarávania 

 • navrhuje postup verejného obstarávania jednotlivých zákaziek  

 • zabezpečuje zverejňovanie informácií v súlade s platnou legislatívou 

 • zodpovedá za spracovanie a úplnosť písomnej dokumentácie z obstarávania v zmysle platných externých a interných predpisov 

 • zabezpečenie elektronickej komunikácie cez certifikovaný elektronický systém so záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania 

 • skompletizovanie celej dokumentácie VO 

 • zúčastňuje sa na pravidelných poradách tímu 

 • koordinácia činnosti vo vzťahu s rozpočtom 

Ideálny/a kandidát/ka má:  

 • aktívnu aspoň ročnú skúsenosť z obstarávania v zmysle zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

 • komunikačné a organizačné zručnosti na pokročilej úrovni 

 • zodpovednosť 

 • spoľahlivosť 

 • precíznosť 

 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita)  

 • schopnosť doťahovať veci do konca 

Čo ponúkame my?    

 • základná zložka platu 1400 € brutto  

 • plný úväzok s nástupom ASAP 

 • prácu v inšpiratívnom prostredí mladých ľudí 

 • 5x sick day ročne 


 

Čo nám treba poslať? 

 

 • Profesný životopis v slovenskom jazyku vo formáte PDF   

 • Motivačný list v slovenskom jazyku maximálne na 1 stranu A4 vo formáte PDF     

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov, ak si uchádzač/ka želá byť zaradený do databázy pre účely potenciálneho neskoršieho oslovenia s pracovnou ponukou 

 

 

Vaše životopisy zasielajte na mail info@trencin2026.eu. Do predmetu mailu napíšte názov pozície. Budeme kontaktovať len uchádzačov, ktorí spĺňajú naše požiadavky. Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania. 

 

Ochrana osobných údajov: Informačná povinnosť podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je zverejnená na webovej stránke www.trencin2026.eu/gdpr

bottom of page