top of page

Asistent/ka riaditeľky projektu Trenčín 2026

Hľadáme pravú ruku riaditeľky projektu Trenčín 2026. Ak sa chcete zapojiť do tohto jedinečného projektu a byť priamo pri tom, keď sa pripravuje Európske hlavné mesto kultúry, je to ideálna príležitosť. Ak sú organizovanie, time management a komunikácia vašou silnou stránkou a baví vás oblasť kultúry, dajte nám o sebe vedieť a pošlite nám váš životopis.  

  

Byť priamo pri tom, ako sa pripravuje Európske hlavné mesto kultúry, je jedinečná a historická príležitosť. Trenčín je len druhé mesto na Slovensku, ktoré ponesie tento titul. Nasledujúce roky sa budeme veľa vzdelávať, cestovať a spoznávať iné Európske hlavné mestá kultúry a zbierať inšpirácie pre Trenčín 2026. Môžete s nami pracovať, aj keď nie ste z Trenčína alebo okolia. Veľmi radi a často využívame prácu z domu a porady organizujeme hybridne. 

Aké budú Vaše hlavné úlohy? 

 

 • Manažment riaditeľkinho kalendára a stretnutí  

 • Manažment riaditeľkiných ciest  

 • Prioritizácia a manažment riaditeľkinej korešpondencie 

 • Udržiavanie riaditeľkinej administratívy 

 • Komunikácia so správnou radou a dozornou radou organizácie a vyhotovovanie oficiálnych zápisníc 

 • Vyhotovovanie zápisov z riaditeľkiných stretnutí 

 • Podpora riaditeľkinho rešerše a follow up stretnutí a aktivít vrátanie získavania a určovania odpovedí a reakcií 

 • Organizácia stretnutí, agendy a podkladov pre stretnutia 

 • Manažment hostí pre podujatia riaditeľky 

 • Ďalšie úlohy zadané riaditeľkou 

 • Komunikácia s partnermi projektu: správna a dozorná rada, zriaďovatelia, ministerstvá, Európska komisia, ambasády 

 

Ideálny/a kandidát/ka má: 
 

 •     vysokoškolské vzdelanie 

 •     skúsenosť ako asistent na senior manažment levelu 

 •     výborná organizovanosť, dôraz na detail 

 •     plynulosť v digitálnych nástrojoch 

 •     plynulosť v angličtine slovom a písmom 

 •     výborné komunikačné schopnosti a schopnosť komunikačnej diplomacie 

 •     iniciatíva, proaktívnosť a samostatnosť 

 •     výborný time manažment a schopnosť prioritizovať a re-prioritizovať 

 •     schopnosť pracovať so senzitívnymi informáciami 

 •     pracovná skúsenosť alebo vzťah ku kultúrnemu odvetviu výhodou 

 

Čo ponúkame my?  

 • základná zložka platu: 1200 € brutto  

 • plný úväzok s nástupom ASAP 

 • prácu v inšpiratívnom prostredí mladých ľudí 

 • 5x sick day ročne 

 

Čo nám treba poslať?
 

 • Profesný životopis v slovenskom jazyku vo formáte PDF   

 • Motivačný list v slovenskom jazyku maximálne na 1 stranu A4 vo formáte PDF     

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov, ak si uchádzač želá byť zaradený do databázy pre účely potenciálneho neskoršieho oslovenia s pracovnou ponukou 

 

Vaše životopisy zasielajte do 31. 1. 2023 na mail sona.vislocka@trencin2026.eu. Do predmetu mailu napíšte názov pozície. Budeme kontaktovať len uchádzačov, ktorí spĺňajú naše požiadavky. Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania. 

 

 

 

Ochrana osobných údajov: Informačná povinnosť podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je zverejnená na webovej stránke https://www.trencin2026.sk/gdpr

bottom of page