rx_Benaki-Odos_Melinas-Merkouri1.jpg
3.png

O EHMK

“The idea is to know each other better, to talk about culture and exchange. We have a cultural past and a cultural future. The whole of Europe should be united. Culture is one of the strongest potencies for peace.”

Melina Mercouri | Herečka, politička, zakladateľka EHMK 

Melina, ďakujeme! Ďakujeme za vytvorenie tejto úžasnej príležitosti písať projekt Európske hlavné mesto kultúry. Ďakujeme Ti za to, že si ho vymyslela. Sme nadšení, že sa môžeme zapojiť do celého procesu. Tvorba tohto projektu bola pre nás veľkou výzvou, ktorá nám priniesla radosť a vo veľkej miere aj otvorila oči. Kultúra mesta Trenčín naozaj potrebuje takúto vzpruhu. Projekt je pre nás zdrojom nádeje v čase boja s celosvetovou pandémiou. Počas písania projektu sme si dokázali vytvoriť paralelný, dokonalejší svet. Umožnila si nám snívať a podielať sa na lepšej budúcnosti.  

O EHMK

Myšlienka formátu Európske hlavné mesto kultúry je jednoduchá. Každý rok dostanú dve mestá v dvoch štátoch (jedno staršie členské a jedno nové v rámci EÚ) možnosť stať sa Európskym hlavným mestom kultúry. Kultúrou sa nemyslí len umelecký program, ale aj celková kvalita života, pohľad na európske hodnoty, ekológiu, kultúru a aktívny verejný život.

 

Aký proces prebieha práve teraz?  ​

Momentálne je tím Trenčín 2026 vo fáze písania projektu a tzv Bid Booku (prečítať si jeho prvú verziu, s ktorou tím postúpil môžete na tejto podstránke). Na danom dokumente momentálne spolu s tímom, zamestnancami mesta, umelcami, konzultantmi a expertmi na rôzne oblasti pracuje vyše 100 ľudí. Víťazné mesto na rok 2026 bude vybrané v Decembri 2021 a bude ním buď Trenčín, Nitra alebo Žilina. Bid Book má mať v druhom kole 100 strán a musí sa v ňom odpovedať na viac ako 40 otázok v rámci prínosu projektu z hľadiska dlhodobej stratégie, koncepcie umeleckých a kultúrnych projektov na rok 2026, európsky rozmer projektu, zapájanie občanov do procesu plánovania a realizácie v 2026, financie a finančný rozpočet, marketing a propagácia ale aj to, či má mesto schopnosť zrealizovať to, čo si naplánovalo. 

Podľa čoho sa vyberá víťaz? 

Zaujímavosťou výberu výherného mesta je práve to, že sa až tak nepozerá na to, čo v danom meste momentálne je, ale skôr na to, ako sa môže mesto prostredníctvom projektu zmeniť. 13 členná porota zložená z expertov na rôzne témy vyberie víťaza podľa odovzdaného Bid Booku a ústnej obhajoby. Porotci taktiež plánujú aj návštevu daných miest aby si overili, či to, čo je písané v projekte sa v meste naozaj nachádza.  

Čo by sa malo stať v roku 2026, ak vyhrá Trenčín? 

Prostredníctvom rozvoja koncepcií programov a projektov v Bid Booku od roku 2022 - 2026 sa vytvorí bohatý kultúrny program plný výstav, koncertov, komunitných podujatí, multižánrových festivalov a umenia zo všetkých disciplín na celý rok ako aj roky pred tým v prípravnej fáze. Mesto ožije kultúrou, revitalizuje sa a zaradí sa na kultúrnu európsku mapu. Program si dáva za cieľ posilniť európsku identitu a hodnoty, spoznávanie bohatého kultúrneho dedičstva každého členského štátu a podporu jednoty medzi nimi. Za posledných 37 rokov práve vďaka tomuto programu dokázali desiatky miest naštartovať a posilniť kultúrnu scénu, komunity, vylepšiť si infraštruktúru, zväčšiť svoj mestský potenciál a najmä predstaviť svoje plány a vízie širokému obyvateľstvu presahujúcemu hranice daného štátu.

Buďme aj my ďalším mestom, ktoré vďaka EHMK vyrastie.  

 

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke ECoC.