Prípravný tím EHMK Trenčín 2026

Martin Dorot

Manažér a koordinátor projektu

Terina Barčáková

Komunikácia, marketing a koncepcia projektu

Veronika Sučanská

Projektový manažment a práca s mládežou

Alexander Topilin

Vizuálna komunikácia projektu

Barbora Janáková

Komunikácia, marketing a koncepcia projektu

Lenka Kuricová

Program, koncepcia projektu

Luisa Szabo Kočiš

Odborná asistencia projektu

Peter Kohout

Manažér projektu, špecialista pre architektúru a územné plánovanie

Matej Kukučka

Vizuálna komunikácia projektu

Lýdia Pribišová

Programový koordinátor za vizuálne umenie