Ďakujeme všetkým, ktorí nám prejavili dôveru a podpísali viac ako 60 listov vzájomnej spolupráce. Všetky dokumenty sú k nahliadnutiu ako PDF tu.

Zoznam je dostupný iba v Desktop verzii.

Mesto Trenčín:

Iné EHMK mestá:

Inštitúty a organizácie:

Mestá:

Školy a Univerzity:

Médiá a agentúry:

Hotely / nákupné centrá / Iné